fbpx

A Curse Poem

– et forbannelsesdikt

Østfold Internasjonale Teater har inngått en co-produksjonsavtale med det belgiske kollektivet N.E.S.H.A.A. om prosjektet A Curse Poem .

Man kan se på et dikt eller en muntlig fortelling som et skip på reise: Gjennom årenes løp skiftes ulike deler ut – er skipet fortsatt det samme?  

N.E.S.H.A.A.­ ­­(Not Every Ship Has An Author) utfordrer forestillingen om at en historie stammer fra én forfatter og at noen av oss kan eie historier og ideer som blir delt gjennom tidene.

N.E.S.H.A.A. består av kunstnerne Peter Aers Femke Gyselinck og Melissa Mabesoone, som i samarbeid med historikeren Obiozo Ukpabi og forfatter Alexis Wright arbeider med muntlig historiefortelling og formens kreative og samfunnsmessige potensiale. Researchprosessen til A CURSE POEM involverer også flere forskere, kunstnere, diktere og fortellere.

Historien som fremtidsportal

I litteraturhistorien finner vi de første forbannelsesdiktene hos diktere som Ovid og Enheduanna. De brukte et kraftig språk; Ofte ble guddommer eller andre eksterne krefter påkalt for å rette opp det som hadde skjedd eller hevne urett.

A CURSE POEM er, som navnet tilsier, et forbannelsesdikt: Det forbanner, skriker ut følelser, ser til fortiden, fordømmer det som gikk galt og retter samtidig blikket mot fremtiden.
Hva slags historie vil bli fortalt i dag? Hvem får fortelle? Hvilke hovedpersoner – menneskelige og ikke-menneskelige – vil dukke opp?

Innenfor rammeverket av A CURSE POEM utforsker N.E.S.H.A.A. hva historiefortelling er (i sin kreative, dynamiske og historiske betydning), og på den annen side tilbyr de noe nytt: fiksjon som en metode for å si noe om fremtiden.

Løgn og forbannet dikt?

Det er en vesensforskjell i det å tro på noe og å respektere noens tro. Likevel kan de to standpunktene få samme konsekvens.
For eksempel: Da en nytt veiprosjekt på Island ble sagt å true det naturlige miljøet til hulderfolket (som etter folketroen ofte bor i de vulkanske fjellformasjonene), ble planene for veien skrinlagt.

De beste argumentene i verden vil ikke forandre en persons sinn. Det eneste som kan gjøre det er en god historie.

The Overstory – Richard Powers

På New Zealand underbygget folket i Ngâti Naho sine innvendinger mot eksisterende utbyggingsplaner ved å hevde at disse ville krenke miljøet til deres folks beskyttende ånd, en taniwha. I samtaleforestillingen «Forbrytelse og straff», nektet en rekke deltakere å forlate scenen før gruppen felte en samlet dom over de ansvarlige i en fiktiv historie.

ET FORBANNELSESDIKT tar utgangspunkt i  tro  som et middel til å forme virkeligheten, heller enn kategorisk motsetning mellom fiksjon og virkelighet.

Opprinnelig var samarbeidet med ØIT planlagt som en residens og workshop med kunstnerne Peter Aers og Melissa Mabesoone i Fredrikstad. P.g.a. covid-situasjonen må arbeidet gjøres fra Belgia / Nederland, men kan følges på www.acursepoem.com og på Instagram: @acursepoem

Mevirkende:

Av og med: Peter Aers, Femke Gyselinck, Melissa Mabesoone, Obiozo Ukpabi, Bart Capelle, Eimi Leggett, Laureline Pattyn, Famke Dhont.

A CURSE POEM er et samarbeid med Building Conversation og støttes av Vooruit, KAAP, BUDA, Østfold Internasjonale Teater og Flemish Community.

Peter Aers

er performancekunstner basert i Ghent. Han har studert filosofi og teater og over lengre tid bygget sin kunstneriske praksis rundt med deltakelse, dialog og refleksjon.Han har bl.a. laget Everything Depends on how a Thing is Thought, en serie samtaleforestillinger som inviterer oss til å reflektere over hvordan vi kommuniserer med hverandre.

Peter er også en del av det kunstneriske teamet til Building Conversation, en plattform for dialogisk kunst. MNed fokus på møtet mellom kunst, samtale og samfunn har kollektivet utviklet forskjellige samtalekonsepter inspirert av ulike kulturer og filosofiske retninger. Sammen med alle som vil være med, utforsker de hvordan vi faktisk snakker med hverandre, hvordan vi kan snakke på andre måter og hvordan måten vi snakker sammen på, endrer fremtiden vi skaper.

Peter har jobbet med mange ulike grupper, fra skolebarn til innsatte.  Han samarbeidet lenge med den spanske kunstneren Dora Garcia, og har opptrådt på utallige festivaler og kunstinstitusjoner, inkludert Venezia-biennalen. Hans siste samtaleforestilling The Pain of Others ble utvalgt til nederlandsk/ belgiske TheaterFestival 2019.

Les mer om Peter på  https://peteraers.be/

Melissa Mabesoone

er billedkunstner, teaterprodusent og skuespiller. Etter å ha tatt en innføring i filosofi ved Ghent University, studerte Melissa visuell kunst ved KASK, Gent. Arbeidene hennes har vært vist på Sale Docks, M HKA, Verbeke Foundation og publisert i magasinet nY.

I 2012 grunnla Melissa buren collective sammen med Oshin Albrecht. De arbeider med forestillinger, videoer, installasjoner, objekter og film og tar for seg temaer som nyliberale fantasier, femininitet, seksualitet, liv og fellesskap. Arbeidet deres har blitt beskrevet å ligge i krysningspunktet mellom Jean-Luc Godard, Jacques Tati, Chantal Akerman og Tupperware.
Burens siste forestilling SPARE TIME WORK har premiere høsten 2021.

Som skuespiller har Melissa spilt i bl.a. Assaf Grubers Anonymity of the night (2015); Davis Freemans stykke Fathers and Sons (2014); for Dora Garcia i On Reconciliation (2018); og i Anatomy of Pain av Lies Pauwels og NTGent (2019). Siden 2015 har hun samarbeidet med Peter Aers i hans samtaleforestillinger, som utøver i Against Interpretation (2015) og som scenograf i Crime and Punishment (2017), The Pain of Others (2018) og A CURSE POEM (2021).

Melissa er også en del av Engagement, en organisasjon som jobber mot seksuell trakassering, sexisme og maktmisbruk i det belgiske kunstfeltet.

Les mer:  

Pressebilder

Innhold

    Relaterte artikler

    Relaterte artikler