fbpx

Artistic Acupuncture – Sjoerd Wagenaar (NL)

Kan en utenlandsk kunstners kreative metoder påvirke lokalt engasjement? Vi har invitert nederlandske Sjoerd Wagenaar til Moss: I  perioden 25.–29. november 2019 skal han rette fokus mot byutvikling i området rundt den kommende togstasjonen og Moss havn med konseptet Artistic Acupuncture.

Artistic Acupuncture er et forsøk på å vise hvordan kunstnere kan bidra til en fornyet og relevant forståelse av aktuelle samfunnsspørsmål. Ideen bak konseptet er at mange europeiske byer har felles utfordringer knyttet til avindustrialisering, byfornyelse, gentrifisering – og at kultursektoren, spesielt kunst i offentlige rom, har en viktig rolle i møte med disse utfordringene.

Moss er en av ni utvalgte byrom i dette første prosjektet til en ny tenketank for kunst i offentlig rom etablert av den europeiske nettverksorganisasjonen IN SITU – European Platform for Artistic Creation in Public Space.

Tenketank for kunst i offentlig rom

Den nye tenketanken tar utgangspunktet i en overbevisning om at kunstnernes skaperkraft kan stimulere forandringer i samfunnet. Kunstnerens blikk kan løfte fram nye meninger og perspektiver på viktige problemstillinger som går på tvers av landegrenser og geografiske områder, samtidig som en anerkjenner at alle steder har sine særegne kvaliteter.

Totalt vil ni kunstneriske «akupunktur-­oppdrag» vil finne sted i Europa i 2018–2019. For hvert oppdrag inviteres en utenlandsk kunstner til å undersøke en spesifikk, lokalt kontekst som IN SITU­-partneren har identifisert i sitt område. Kontekstene vil relatere seg løst til en eller flere av tre referanseemner: kulturell identitet, sosial rettferdighet eller urban fornyelse.

Moss i forandring

Moss er valgt ut til å motta Artistic Acupuncture gjennom Østfold kulturutvikling, som er norsk IN SITU-partner. Bakgrunnen er at Moss gjennomgår omfattende endringer som vil definere byen for kommende generasjoner: Nyquistbyen er jevnet med jorden, en ny tunnel skal graves og stasjonskompleks bygges for toget, og det vil sannsynligvis bli store endringer i containerhavnen og ved fergeleiet. I disse dager utformes et program for reguleringsplanarbeidet som skal vedtas om 2–3 år.

Selv om prosjektet har vært kjent i over 20 år har det nylig oppstått heftige konflikter med sterkt engasjement fra innbyggerne. Det har vært bekymringer for grunnforholdene, kostnadene, skader på de gjenværende bygningene i området, og uenighet om hvilke løsninger som er best egnet for fremtidens behov. Noen bekymringer er særs lokale, mens andre gjelder en nasjonal transportplan med internasjonal betydning. Fjerning av togsporene og øvrige endringer legge til rette for et vesentlig annerledes byrom og tilsvarende offentlige rom for felleskapet. Konflikten som handlet om valg av område for den nye togstasjonen har lagt seg for mange, men det er lett å spå nye konflikter rundt dette områdets utforming fremover.

Det reiser viktige spørsmål om sosiale­, økonomiske, og politiske virkemidler, med utfordringer for lokaldemokratiet i en stadig mer globalisert verden. Hvem får delta i prosessene og avgjørelsene, og på hvilke premisser? Hvem skal tjene på utviklingen, og hva sier dette om samfunnets verdier?

Bidra gjennom samtale

Kunstneren som er invitert til Moss er Sjoerd Wagenaar – en erfaren regissør, scenograf og pedagog basert i Nederland. Han har en MA i teater fra DASARTS i Amsterdam. og er mest kjent som gründer og kunstnerisk leder for PeerGroup, et innovativt kompani som kombinerer profesjonelle utøvere med amatører, og som spesialiserer seg på stedspesifikke forestillinger i lokale miljø. Wagenaar arbeider i skjæringspunktet mellom kultur, agrikultur, natur, gastronomi og sosiologi.  Nå driver han en rekke prosess-orienterte  aktiviteter som spenner over kunst, utdannelse, helse, naturforvaltning, og konsulentarbeid for innovasjon og endringsprosesser.

Waagenar vil bruke fem dager til å utforske stedet og konteksten. Østfold kulturutvikling avd. Scenekunst som den lokale IN SITU­-partneren vil være vertskap og tilrettelegge for møter med relevante mennesker både fra offentlig sektor og sivilsamfunnet. Dette kan være alt fra eiendomsutviklere til forskere, arkitekter, kunstnere, historikere og engasjerte innbyggere. Torsdag 28. november inviterer han privatpersoner til samtale i kafeen på House of Foundation. Har du meninger om byutvikling i Moss, kom innom mellom klokken 12:00 og 17:00. 

Skal inspirere til nytenkning

Dette Artistic Acupuncture­-oppdraget skal ikke fokusere på løsninger, men heller på prosessen.
Hvordan føres den offentlige samtalen/debatt? Hvem får delta og hvem bestemmer rammen for deltagelse? Hvordan inviteres ulike interesser? Kan en utenlandsk kunstner bidra med kreative metoder som kan påvirke engasjementet i en konstruktiv retning?

Etter det ukelange besøket vil kunstneren utforme en rapport med sine refleksjoner. Den vil inkludere én eller flere konsepter for kunstneriske intervensjoner eller verk som kan stimulere en alternativ tilnærming til problemstillingen. Det er ingen forpliktelse til å realisere de kunstneriske forslagene. De verdsettes uansett som et unikt, kunstnerisk perspektiv på en spesifikk europeisk kontekst – noe som viser til kunstneres betydningsfulle evne til å lese sosiale sammenhenger og inspirere til nytenkning.  I løpet av 2020 vil resultatene – og eventuelle verk – deles med allmenheten.

Artistic Acupuncture inngår i et 3­-årig samarbeid med Byliv Moss og kommuneplanlegger Terje Pettersen. Prosjektet har nær tilknytning til In search of Democracy 3.0 av Company New Heroes (NL) som kommer i 2020, og til de tidligere Mellemrum Encounter/Moss av Kitt Johnson (DK) i 2016, PICTURE Budapest-Østfold: Investigating the Role of Artistic Interventions in (Post)industrial Environments i 2017 (et forsknings­ og utvekslingsprosjekt med en ungarsk IN SITU­-partner) og samarbeidet med den greske kunstneren Alexandros Mistriotis i perioden 2017–2020. Felles for disse prosjektene er et omfattende samarbeid med et mangfold av innbyggere som bidrar til innholdet, og hvor prosessen er like viktig som opplevelsene som skapes.

Om IN SITU:

IN SITU er den europeiske plattformen for kunst i offentlig rom. Siden 2003 har IN SITU støttet mer enn 200 kunstnere som arbeider utenfor konvensjonelle arenaer og bidrar til transformasjonen av lokale miljøer. IN SITU er et økosystem som knytter til seg en ny generasjon kunstnere sammen med innbyggere, kulturorganisasjoner og nøkkelpersoner i de økonomiske­, politiske­ og sosiale sfærer i Europa. Dette skjer gjennom transnasjonale laboratorier og workshops, residenser, co­produksjoner og formidling av kunstneriske verk i et mangfold av kontekster. Nå implementeres IN SITU ACT 2017–2020 med 20 partnere fra 12 land, co­finansiert av EU­kulturprogrammet Kreativt Europa

ØITs prosjekter i Moss

I 2014 ble ØIT, daværende Østfold kulturutvikling avdeling Scenekunst, den første og eneste norske partneren i IN SITU. Brorparten av vårt arbeid innen kunst i offentlige rom og med stedspesifikk scenekunst har foregått i Moss og har undersøkt ulike sider av et lokalsamfunn i endring. Noen av kunstverkene har fokusert på av-industrialiserte områder, mens andre har prioritert ulike former for deltagelse fra innbyggerne. Alle kan forstås som invitasjoner til å oppleve byen og byens rom fra ulike perspektiver. Noen av verkene har fokusert på persepsjoner, mens andre har stilt spørsmål om individuelt og felles ansvar i saker av samfunnsmessig betydning.

Du kan lese mer om IN SITU her: /om-in-situ
Du kan se flere korte videoer på vimeo.com/channels/1341242

in situ

Innhold

    Relaterte artikler

    Relaterte artikler