fbpx

Spilletider og Billetter

Direct Action Theatre: Serve and Protect

01.02-31.12 2023 Hele dagenDirect Action Theatre: Serve and ProtectUannonserte aksjoneri offentlig romPop Up

Direct Action Theatre: Body and voice practice

23.06.23 kl. 10:00 – 11:00Direct Action Theatre: Body and voice practiceSånafest, HølenBallbingen, Elverhøyveien 11Gratis

Direct Action Theatre: «Arrest Yoga»

23.06.23 kl. 19:30 – 20:00Direct Action Theatre: «Arrest Yoga»Sånafest, HølenFestivalhagen, Store Strandgate 11Gratis

Direct Action Theatre: «Grand plié policié»

24.06.23 kl. 13:00 – 14:15Direct Action Theatre: «Grand plié policié»Sånafest, HølenOppmøte Hølen Torg, Dronningveien 1Gratis

Direct Action Theatre: «Karaoke Riot»

24.06.23 kl. 19:30 – 20:00Direct Action Theatre: «Karaoke Riot»Sånafest, HølenUteGratis

Direct Action Theatre: Serve and protect

15.09.23 kl. 12:00 – 22:00Direct Action Theatre: Serve and protectGöteborg International Biennial for Contemporary Art Konstepidemin, LinnéplatsenLes mer

Direct Action Theatre

Serve and Protect

Hvordan henger protest og performance sammen? Direct Action Theatre (D.A.T.) jobber i krysningspunket mellom kunst og aktivisme.

I 2022 og 2023 ser Østfold Internasjonale Teater nærmere på artivisme som aksjonsform gjennom et samarbeid med den internasjonale performancegruppen D.A.T. Deres arbeider omfatter både intervensjoner i offentlig rom og mer tradisjonelle teaterforestillinger.

I serien med tittel Serve and Protect, som er en variasjon over mottoet til amerikansk politi, bruker D.A.T. opprørspoliti-uniformer som sitt viktigste visuelle og symbolske materiale. Ved å plassere uniformene i absurde eller uvanlige situasjoner stiller kunstnerne lekne spørsmål både rundt maktforhold og politiets status som institusjon.

Leken med symbolverdier brukes som et kraftig virkemiddel i D.A.T. sine offentlige intervensjoner, som ofte er basert på aktuelle sosiopolitiske spørsmål eller miljøsaker. Slik ønsker D.A.T. å virkelig «tjene og beskytte» menneskene, naturen, nytelsen, skjønnheten og livet selv!

Gjennom 2023 vi du kunne oppleve flere uannonserte og annonserte performancer av D.A.T. Gruppen står selv for det kunstneriske innholdet og er ansvarlige produsenter for sine aksjoner i offentlige rom. Samarbeidet med ØIT vil avrundes med en sceneforestilling i 2024.

Følg med i ØITs kanaler for oppdatert info om gruppens aktiviteter eller dem hva/ hvem som trenger deres tjenester og beskyttelse gjennom deres egen facebook eller instagram

Tidligere aksjoner

23.06.23 kl. 10-11 Body and voice practice  Ballbingen, Elverhøyveien 11 Sånafest, Hølen

23.06.23 kl. 19:30-20:00 Arrest Yoga Festivalhagen, Store Strandgate 11, Sånafest, Hølen

24.06.23 kl. 13:00-14:15 Grand plié policié Hølen Torg, Dronningveien 1 Sånafest, Hølen

24.06.23 kl. 19:30-20:00 Karaoke Riot Sånafest, Hølen

15.09.23 kl. 12:00- 22:00 Serve and protect Konstepidemin, Linnéplatsen, Göteborg International Biennial for Contemporary Art

15.11.2023 Arrest Netanyahu Parkveien, Oslo

Prosjektet er støttet av

T.I.T.S. performancegruppe, Projektor Pøblene, Østfold Internasjonale Teater, Grenland Friteater, Rosendal Teater, Nová Síť, EEA Grants, Kulturrådet, Kulturkontakt Nord og PAHN (Danse- og teatersentrum).

Bilder fra «Arrest Netanyahu» 15.11.2023: Under en aksjon ved den israelske ambassaden i Oslo onsdag 15. november 2023 hadde Direct Action Theatre arresterte uniformskledde tilsynelatende en person ikledt en maske som lignet Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Dette skriver gruppen selv om aksjonen:

«Arrestasjonen er basert på Den internasjonale straffedomstolens (ICC) anklager om krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord i henhold til artikkel 6 i Roma-vedtektene. Anklagene omfatter deportasjon av befolkning, å utsette en folkegruppe for unødvendig tøffe levekår, bombing av templer og sykehus, forsettlig drap på fredsbevarende personell, bruk av hvitt fosfor, angrep på helse- og transportenheter og angrep på en internasjonalt beskyttet flyktningleir. Arrestasjonen ble gjennomført av organisasjonen Direct Action Theater (D.A.T.), som har påtatt seg å ta opp disse anklagene.»

Aksjonen var ment å sende et budskap til verdenssamfunnet om rettferdighet og ansvarlighet, og er en demonstrasjon av hvordan vi mener at rettferdighet bør forvaltes, sier gruppen.

Foto: Jan H. Husták / Daniel Halvonik, Direct Action Theatre

Omtaler

«Det behövs speciella tilldragelser för att ge uttryck för mörka sidor i ett klimat där den kollektiva rädslan ökar. Kanske kan arresteringsyoga komma att bli nästa hippa träningsform»

Anders Teglund

Pressebilder