fbpx

Kunstneres rolle i utvikling av Sjøsiden og Nyquistbyen

Debattinnlegg i Moss avis av kurator og produsent James Moore

Jeg leste med stor interesse landskapsarkitekt Arild Johnsens innlegg om utviklingen av Sjøsiden/Nyquistbyen i Moss avis den 29. juli. Østfold Internasjonale Teater (tidl Østfold kulturutvikling) avslutter i år et treårig samarbeid med Byliv Moss der kunstneriske metoder tas i bruk for å oppfordre til innbyggernes deltakelse i byutvikling. Våre bidrag til Moss 2020 berører nettopp de spørsmål som Johnsen stiller, men på alternative, kunstneriske måter. 

Johnsen foreslår «at utbyggingsselskapet presenterer sine tanker og planer allerede nå.» Hvorfor ikke vri om på rekkefølgen og invitere de som bor i Moss til å medvirke prosessen mens området fremdeles er et blankt ark? I henhold til kommuneplanlegger Terje Pettersen er ingenting på det nåværende tidspunkt bestemt – utover de rammene som ligger i den vedtatte områdereguleringen for jernbanen. 

In Search of Democracy 3.0 er et kunstnerisk prosjekt av nederlandske Company New Heroes. I føreste del av prosjektet vil vi tegne innbyggernes drømmer for den nye bydelen – ikke som et tilsvar til Bane Nor Eiendom eller Sjøsiden AS, men for å formidle hva folk som bor i Moss ønsker seg på fritt grunnlag. På Kirketorget 13.-15. august stiller vi et team av profesjonelle illustratører til disposisjon. Illustratørene vil intervjue innbyggerne om deres drømmer for utvikling av området – og visualisere dem. I første gang blir alle tegningene presentert som en del av en svær installasjon på torget. Senere blir et utvalg stilt ut på forskjellige steder i byens offentlige rom. Samtlige illustrasjoner blir overlevert Bane Nor Eiendom og Moss kommune. 

Andre del av In Search of Democracy 3.0 finner sted i oktober og er en interaktiv forestilling som undersøker demokratiet i det 21. århundre, både på globalt og lokalt plan. I Norge har vi heldigvis et av de mest robuste demokratier som finnes – i hvert fall på nasjonal plan. Men hvordan står det til med lokaldemokratiet, f.eks. i Moss i 2020, under 300-årsjubileet til byen som fungerte som «jordmor» for Norge som demokratisk, selvstyrt land? 

Hvem som får ta del i byutviklingsprosesser, og på hvilke premisser, er nettopp et demokratisk spørsmål. I hvert fall når det gjelder en hel bydel i et av de mest ettertraktede områdene av sentrum, som attpåtil er offentlig eid. De mange valgene som tas i løpet av et veldig kort tidsrom kommer til å definere byen for generasjoner. På grunn av dette har det ekstra stor betydning hvordan spørsmålene ovenfor besvares, og av hvem. 

Vårt andre bidrag til jubileumsåret er The Reception av den greske kunstneren Alexandros Mistriotis. Dette er en filosofisk og kunstnerisk byvandring som setter Moss i en større kontekst i både rom og tid. Vandringen handler ikke om et bestemt sted eller prosess i byen, men heller om hvordan vi snakker om byen, og hvordan vi leser og tolker byrommet. Hensikten er å gjøre innbyggere mer bevisste på hvordan byen formes gjennom tid, noe som har stor betydning for de mange byutviklingsprosessene for foregår over hele byen.  

Siden jeg først begynte å arbeide med kunst i Moss i 2008 har det vært fascinerende å følge med på hvor mye av byen forvandles i et såpass høyt tempo. Konfliktsnivået rundt forvandlingene har til tider vært høyt. Jeg tror en annen form for offentlig diskurs må til hvis byens utvikling skal bli lykkelig for de mange og ikke for de få. For vår del vil vi undersøke hvordan kunstnere kan bidra til disse prosessene ved å tenke utenfor etablerte bokser, og legge til rette for andre former for menneskemøter. 


James Moore
Kurator-produsent / Østfold Internasjonale Teater
————————————————————————–

(innlegget stod på trykk i Moss avis 2.8.2020)


Relaterte artikler

Relaterte artikler