fbpx

Eva Bubla: «Resting with the land»

I Resting with the Land inviterer den ungarske kunstneren Eva Bubla publikum med i kunstnerisk utforskning og kartlegging av Gudebergjordet i Fredrikstad, det lokale økosystemet og vårt forhold til jord og matproduksjon.

Østfold Internasjonale Teater (ØIT) har invitert Bubla til Norge, som del av prosjektet (UN)COMMON SPACES. Fra mai til september 2024 vil hun skape en levende, interaktiv installasjon på Gudebergjordet – en offentlig eid landbrukstomt rett under den ikoniske Fredrikstadbroen. Arbeidet i 2024 vil omfatte aktiviteter som kollektiv dyrking, høsting og matlaging; små byggverk som fremhever sanselige opplevelser (lukt, berøring, lyd, smak); workshops skreddersydd til ulike målgrupper og et kuratert dialogisk program.

Allerede i mai 2023 er Bubla på plass som kunstner i residens. Frem til juni vil hun bo i en campingvogn midt på Gudebergjordet. Hit inviterer hun Fredrikstads befolkning både på besøk og til workshops!
(Se kunstnerens egen beskrivelse nederst på siden.)

Program

Nobel Silence, 12.-16. mai

«Nobel Silence» på Gudebergjordet er en øvelse der Bubla gjennom fem døgn vil unngå å snakke med andre mennesker. Gjennom stillheten vil hun åpne sansene for en annen type opplevelse av stedet. Forbipasserende er velkomne til å delta i øvelsen, ved å følge forhåndsutformede utforskende øvelser eller sin egen intuisjon. Vilkåret er at man ikke snakker sammen, og ikke bruker mobiltelefon eller annen elektronisk kommunikasjon.

Workshops 20. og 27. mai

Gratis deltakelse, begrenset antall plasser

  • Lørdag 20. mai 2023, 14.00-16.30: Resting with the Land
    Bli med å utforske dagens tilstand på Gudebergjordet gjennom sanselig kartlegging og fortellinger. Gjennom praktiske øvelser vil Bubla rette fokus mot jordets ikke-menneskelige vesener og oppfordre deltakerne til å reflektere over relasjonen mellom menneskene og det ikke-menneskelige livet.
  • Lørdag 27. mai 2023, 14.00-16.30: Thinking with the Land
    Landsbruksaktiviteter vil bli sentrale i Bublas arbeid i 2024. I denne workshopen blir planlegging av aktivitetene og bruk av fantasi sentral. Deltagernes idéer og betraktninger vil bidra til videreutvikling av konseptet, og hvordan installasjonen vil kunne tilby meningsfulle opplevelser når den utfolder seg gjennom flere måneder i 2024.

Sted: Gudebergjordet, oppmøte ved Fasvo bakeri
Påmelding: til Monika Stageboe monikastageboe@gmail.com
(husk å skrive hvilken dag du melder deg på)

Gudebergjordet

Gudebergjordet er en svær åker hvor mesteparten er eid av Fredrikstad kommune. En mindre del eid av Isegran Eiendom AS (som igjen er 100% eiet av Fredrikstad kommune). Tomten er regulert til landbruksformål og leies av Borge Gård for drift med en 10-års avtale. Det har vært kontrovers over eventuell utbygging av boliger eller badeland på jordet, som består av matjord av topp kvalitet. På området finnes også en mikroskog og en mikrovåtmark dannet av vannsamling fra en tidligere teglstenfabrikk.

Oppfatter innbyggerne i Fredrikstad at de har et felles forvaltningsansvar for Gudebergjordet? Dette spørsmålet har inspirert Bubla til å ville lage en kompleks, levende installasjon. Det hun lager skal kunne utforskes og oppleves av alle – fra barn til besteforeldre! Kunstprosjektet blir også et opplysningsprosjekt, men på kunstneriske premisser og med bruk av kunstneriske virkemidler; et kreativt og sanselig oppdagelseseventyr utenom det vanlige.

Eva Bubla

Eva Bubla er en kunstner, aktivist og pedagog som utforsker kunst som katalysator i å fremkalle menneskers samhørighetsfølelse med naturen («biophilia»). Hennes kunstneriske arbeider artikulerer relevante sosiale og økologiske utfordringer, og er sterk tilknyttet den aktuelle miljø og lokalbefolkning hvor verkene realiseres. Bubla oppsøker aktivt samarbeid både med publikum/innbyggere og andre fagfelt, og disse interaksjonene definerer hvert prosjekt.

Eva Bubla er assosiert kunstner i IN SITU og i prosjektet (UN)COMMON SPACES, som samfinansieres av EUs Kreativt Europa. (UN)COMMON SPACES 2020-2024 er et internasjonalt samarbeid som tar sikte på å gjenoppfinne forholdet mellom kultursektoren og sivilsamfunnet.

Eva om prosjektet:

Når lyttet du sist til jordens pust? Har du noen gang sittet stille og sett grønnsakene spire? Eller smakt din egen dyrkede mat?

Landarealene minker raskt i urbane miljøer. Endrede klimaforhold, tap av jord, befolkningsvekst og politisk uro truer matsikkerheten globalt. Norge er kjent for sin rike natur og boreale skoger som dekker mesteparten av landets areal. Imidlertid er bare 3 % av det totale territoriet dyrkbart land, noe som gjør det til et av de minst selvforsynte landene når det gjelder matproduksjon.

Verden dyrker 95 % av maten sin i det øverste jordlaget, noe som gjør matjord til et av de viktigste elementene i matvaresystemet vårt. Dessverre har halvparten av førsteklasses matjord forsvunnet de siste 150 årene på grunn av konvensjonell jordbrukspraksis, noe som setter avlingene i fare og bidrar til erosjon, forringelse av det mikrobielle livet, tap av biologisk mangfold og næringsforurensning. Ifølge Maria-Helena Semedo fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) kan verden gå tom for matjord om litt mer enn et halvt århundre hvis vi fortsetter i dette tempoet. Dette vil skade jordens evne til å filtrere vann, absorbere karbon og fø mennesker.

Matjorda på Gudebergjordet er av førsteklasses kvalitet, noe som gjør det til et fruktbart jordbruksområde og dermed en verdifull nasjonal ressurs. Det har vært en del av byens jorder siden Fredrikstad ble anlagt i 1567, og jorda har trolig vært brukt til matproduksjon også lenge før det. Den ligger i nærheten av trafikkerte veier og boligområder – hva om vi stoppet opp og tok oss tid til å bli bedre kjent med jordene?

Hva er vårt personlige eller kollektive forhold til Gudebergjordet? Hvilke minner deler vi fra dette stedet? Hva slags historier kan området og de som bor her fortelle? Hvordan bygger vi kunnskap om arealbruk og arealforvaltning? Hva slags fremtid kan vi forestille oss som tar hensyn til både menneskelige og ikke-menneskelige behov?

I det kommende forskningsoppholdet, «Resting with the Land», tar jeg sikte på å kartlegge og undersøke området Gudebergjordet, det lokale økosystemet og jordbrukspraksis, samt vårt forhold til land, jord og matproduksjon – gjennom å bo på stedet og invitere publikum til en rekke kunstneriske utforskninger. Målet med forskningen er å identifisere viktige historier, praksiser og forestillinger for å utvikle et landbruksrelatert kunstprosjekt i 2024.

Innhold

    Relaterte artikler

    Relaterte artikler