fbpx

Spilletider og Billetter

KunstSnakk: Unge Kunstmiljøer

19.10.22 kl. 13:00 – 16:00KunstSnakk: Unge KunstmiljøerFredrikstadØstfold Internasjonale Teater, Dokka 3APåmelding

KunstSnakk: Unge kunstmiljøer

Hvordan skape vekst i unge kunstmiljøer i Fredrikstad; hvordan kan vi som by tilrettelegge for kunstnere i etableringsfasen?

Playground productions ved Helga Aakre og Østfold Internasjonale Teater inviterer til KunstSnakk: Unge kunstmiljøer – et fagtreff for kulturfeltet i Fredrikstad. Vi stiller spørsmål om hvordan vi kan styrke den enkelte unge kulturutøver og tilrettelegge eksisterende ordninger for unge kunstnere som ønsker å etablere seg i byen.

Vi innleder med erfaringer fra peroner med ulike posisjoner i kulturlivet og presentasjon av et forslag til mentorordning, etterfulgt av diskusjon i grupper.

Tid, sted og påmelding

Østfold Internasjonale Teater
Onsdag 19. oktober kl. 13:00–16:00
Seminaret er gratis, men pga. begrenset antall plasser ber vi om
>> Påmelding innen tirsdag 18. oktober kl. 14:00

Hvordan styrke unge kunstnere i Fredrikstad?

Fredrikstad kommune har et bredt tilbud innen ulike kulturuttrykk for barn og unge. Gjennom fem store barneteatre, flere tilbud innen dans, musikk, billedkunst og animasjon, har hundrevis av barn og unge fått viktig lærdom innen kunst- og kulturfeltet.

Regionen tilbyr utdanning på videregående nivå innen dans, teater, musikk, foto og film, samt bachelor, mastergrad og stipendiatstillinger ved Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst.

Likevel velger de unge talentene fra regionen som oftest en utdannelse på bachelor- og masternivå utenfor kommunens grenser. Få av dem vender tilbake til Fredrikstad. Hva trenger de unge kunstnerne for å forbli i byen, leve av sitt yrke og utvikle seg innenfor sitt kunstfelt?

Helga Aakre
Helga Aakre. Foto: Arash Ghavidel
Sara hjardar
Sara Hjardar
Patrick Hilmar Ingvaldsen
Patrick Hilmar Ingvaldsen
Foto: Lars Halvor Andreassen
Ingar Guttormsen
Foto: Trine Sirnes/ Fredrikstad kommune
Erik Skauen
Foto: MDG
Tone Øvrebø Johannessen
Tone Øvrebø Johannessen
Foto: Mathilde Berger Nordstrand

Innledere:

 • Thomas Østgaard, teatersjef Østfold Internasjonale Teater: Velkommen
 • Helga Aakre, prosjektleder: Muligheter for en mentorordning for unge kunstnere i Fredrikstad?
 • Sara Hjardar, bokaktuell illustratør, bosatt i Fredrikstad
 • Patrick Hjalmar Ingvaldsen, skuespiller, ikke bosatt i Fredrikstad
 • Ingar Guttormsen, kulturrådgiver Fredrikstad kommune: Om Fredrikstad kommunes satsing på unge
 • Erik Skauen, leder av Fredrikstad kommunes Kultur- og miljøutvalg: Om politiske satsinger på Unge Kunstmiljøer
 • Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder i Skuda: Om Skuespiller- og danseralliansens mentorordning

Seminaret arrangeres med støtte fra Fredrikstad kommunes stimuleringsordning Unge miljøer, hvor fokuset er å bygge sterke fagfelt for unge, profesjonelle nyetablerere innen fagområdene dans, musikk, teater, litteratur og visuell kunst.

Prosjektleder: Helga Aakre
Produsent ØIT: Malin Østli

Arkivfoto: Trine Sirnes

Innhold

  Relaterte artikler

  Relaterte artikler