fbpx

Spilletider og Billetter

KunstSnakk: Unge Kunstmiljøer

19.10.22 kl. 13:00 – 16:00KunstSnakk: Unge KunstmiljøerFredrikstadØstfold Internasjonale Teater, Dokka 3APåmelding

KunstSnakk: Unge kunstmiljøer

Hvordan skape vekst i unge kunstmiljøer i Fredrikstad; hvordan kan vi som by tilrettelegge for kunstnere i etableringsfasen?

Playgruond productions ved Helga Aakre og Østfold Internasjonale Teater inviterer til KunstSnakk – et fagtreff for kulturfeltet i Fredrikstad. Vi stiller spørsmål om hvordan vi kan styrke den enkelte unge kulturutøver og tilrettelegge eksisterende ordninger for unge kunstnere som ønsker å etablere seg i byen.

Vi innleder med erfaringer fra peroner med ulike posisjoner i kulturlivet, etterfulgt av diskusjon i grupper.

Tid, sted og påmelding

Østfold Internasjonale Teater
Onsdag 19. oktober kl. 13:00–16:00

Seminaret er gratis, men pga. begrenset antall plasser ber vi om
>> Påmelding innen 13. oktober

Hvordan styrke unge kunstnere i Fredrikstad?

Fredrikstad kommune har et bredt tilbud innen ulike kulturuttrykk for barn og unge. Gjennom fem store barneteatre, flere tilbud innen dans, musikk, billedkunst og animasjon, har hundrevis av barn og unge fått viktig lærdom innen kunst og kulturfeltet.

Regionen tilbyr utdanning på videregående nivå innen dans, teater, musikk, foto og film, samt bachelor, mastergrad og stipendiatstillinger ved Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst.

Likevel velger de unge talentene fra regionen som oftest en utdannelse på bachelor- og masternivå utenfor kommunens grenser. Få av dem vender tilbake til Fredrikstad. Hva trenger de unge kunstnerne for å forbli i byen, leve av sitt yrke og utvikle seg innenfor sitt kunstfelt?

Innledere:

  • Sara Hjardar, bokaktuell illustratør
  • Patrick Hjalmar Ingvaldsen, skuespiller
  • Ingar Guttormsen, kulturrådgiver Fredrikstad kommune
  • Erik Skauen, leder av Fredrikstad kommunes Kultur- og miljøutvalg
  • Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder i Skuda – Skuespiller og danseralliansen

Seminaret arrangeres med støtte fra Fredrikstad kommunes stimuleringsordning Unge miljøer, hvor fokuset er å bygge sterke fagfelt for unge, profesjonelle nyetablerere innen fagområdene dans, musikk, teater, litteratur og visuell kunst.

Prosjektleder: Helga Aakre
Produsent ØIT: Malin Østli

Arkivfoto: Trine Sirnes

Innhold