fbpx

Spilletider og Billetter

IN SITU Focus 2022 Fagseminar

01.11-02.11 2022 Hele dagenIN SITU Focus 2022 FagseminarFredrikstadSkjema for påmelding kommer

IN SITU Focus 2022 Fagseminar

Fagseminar rettet mot profesjonelle kunstnere, kulturarbeidere, kulturpolitikere, og interesserte fra andre samfunnssektorer, som by- og regionutvikling, landbruk, miljø og industri.

Sted: Fredrikstad
Tidspunkt: 1.–2. november 2022
(Påmeldingsskjema kommer)

I forbindelse med det kunstneriske laboratoriet til (UN)COMMON SPACES arrangeres også et to dagers fagseminar åpent for eksterne deltagere. Vi vil reflektere over temaer som økologi, bærekraftig samfunnsutvikling i Norden, «spatial consciousness», verdensutstillinger og antroposcen (den foreslåtte geologiske epoken for tilstanden jorden er i). Vi vil sette fokus på lokalt engasjement med internasjonale kunstnere. Noe program vil foregå ute i terrenget. Velkommen til en annerledes seminaropplevelse!

Viktig informasjon om påmelding og deltagelse/Important information:
Vennligst bruk påmeldingsskjemaet til å bekrefte din deltagelse og på hvilke(n) dag(er).
Please use this registration form to confirm your participation and which day(s).

Deler av begge dager vil foregå utendørs, så det er viktig at du kler deg etter værforholdet og
har godt fottøy.
Part of each day will be outdoors. Dress according to weather conditions and use
proper footwear.

Tidspunkt :1-2. november begge dager – kl. 09:00 til ca. kl. 18:00.
Time: 1-2. November both days – kl. 09.00 – ca.18.00.

Oppmøte/meeting place: Østfold Internasjonale Teater, Dokka 3A, 1671 Kråkerøy

Lunsj og forfriskninger er inkludert.
Lunch and refreshments are included.

Det anbefales å delta begge dager, men du er velkommen til å delta kun en dag.
It is recommended to participate both days, although you are welcome to participate only one day.

Påmeldingsfrist er 24. oktober 2022
Registration deadline: 24. October 2022

NB! Seminaret vil bruke engelsk som arbeidsspråk.
NB! The seminar will be in english.

Innhold