fbpx

Samtaler om kunst og medvirkning

Kan kunst bidra til aktivt byborgerskap og reell medvirkning i demokratiske prosesser? I juni arrangerer Østfold Internasjonale Teater tre fagsamtaler rundt dette spørsmålet.

Østfold Internasjonale Teater har gjennom flere år jobbet innenfor et utvidet scenekunstbegrep – blant annet med produksjoner der publikum selv medvirker aktivt og det offentlige rom tas i bruk både som kontekst og arena. I perioden 2020-2024 er teatret norsk partner i IN SITUs (UN)COMMON SPACES, et europeisk samarbeidsprosjekt som ser på hvordan kunstnernes kompetanse kan gi nye perspektiver på samfunnsmessige utfordringer. Men har publikumsmedvirkning og deltakerbasert kunst en faktisk demokratisk funksjon?

Vi inviterer til tre ulike fagsamtaler med ulike deltakerpaneler. Samtalene foregår hhv. på Heddadagene i Oslo 12. juni og etter forestillingen In Search of Democracy 3.0 i Fredrikstad 17. juni og i Drammen 20. juni. Bli med!

1. Scenekunst utenfor scenen,
Heddadagene/Det Norske Teatret, Oslo
12. juni kl 10:00

Panel:

 • Cecilie Sachs Olsen (moderator),
  professor i Kunst i samfunnet ved Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet
 • Ine Therese Berg 
  teaterviter og førsteamanuensis ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU
 • Marit Elisabeth Jensen 
  markedssjef for næring i Stor-Oslo eiendom
 • James Moore 
  kurator-produsent ved Østfold Internasjonale Teater
 • Kristian Seltun 
  teatersjef ved Nationaltheatret og tidl. Teatersjef ved Trøndelag Teater og Black Box Scene
 • Thomas Østgaard 
  teatersjef ved Østfold Internasjonale Teater

Salen inviteres til å delta i samtalens siste del!
>>Les mer på Heddadagene.no

2. Kunst, medvirkning og lokaldemokrati – Ettersnakk med lokalpolitikere
Østfold Internasjonale Teater, Fredrikstad
17. juni ca. 14:30

Hvem er det egentlig som bestemmer hvordan byen vår utformes? Etter forstillingen In Search of Democracy 3.0 i Fredrikstad arrangerer vi en ettersnakk om byutvikling og lokaldemokrati: På Trosvikstranda har ØIT i samarbeid med Trosvikstranda Utvikling AS forsøkt å bidra til at flere stemmer blir hørt i byutviklingen gjennom å samle inn ideer med In Search of Democracy 3.0 – installasjonAgenda Rådgivning har skrevet en omfattende rapport om prosessen. Vi inviterer til en samtale om lokaldemokrati i Fredrikstad, medvirkning og byutvikling, og se på hvordan kunst kan bidra til aktivt byborgerskap.

Samtidig vil vi lansere In Search of Democracy 3.0 fargeleggingsbok for Fredrikstad, hvor vi har samlet 204 illustrasjoner av folk i Fredrikstad sine ideer for fremtidens Fredrikstad!

3. Kunst og aktivt byborgerskap
Kulturytring Drammen, Biblioteket 2, etg
20. juni kl 15:00

Med utgangspunkt i arbeidet med prosjektet «In Search of Democracy 3.0» i Drammen og Østfold Internasjonale Teaters øvrige arbeid med deltagerbasert kunst i offentlig rom, inviterer denne samtalen til å undersøke hvordan kunst, kunstnere og kunstneriske metoder kan bidra til de demokratiske prosessene som finner sted mellom valg, samt risikoen for instrumentalisering av kunsten

Panel:

 • Cecilie Sachs Olsen (moderator),
  professor i Kunst i samfunnet ved Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet
 • Erling Dokk Holm
  statsviter og samfunnsforsker, førsteamanuensis ved NMBU
 • Karina A. H. Bjørnbakk
  koordinator for områdesatsing Strømsø 2030
 • Lucas de Man
  kunstnerisk leder i New Heroes
 • James Moore
  kurator-produsent, Østfold Internasjonale Teater

>>Les mer på Kulturytring.no

Les også:

Innhold

  Relaterte artikler

  Relaterte artikler