fbpx

Smittevern under teaterbesøket

Koronavirus og smittevern: Fra og med februar 2022 er de strengeste restriksjonene for kulturinstitusjoner opphevet og vi kan ha fulle saler igjen. Østfold Internasjonale Teaters takker for ditt bidrag til at vi har kunnet og fortsatt kan avvikle arrangementer på en trygg måte.

Som arrangør legger vi inntil videre fortsatt til rette for at man skal kunne holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Med tilviste sitteplasser oppheves avstandskravet.

Slik opprettholder vi godt smittevern

Vi ber om din hjelp til å opprettholde smittevern og trygge rammer for teaterbesøket!

På arrangementsdagen har vi regulert innslipp med muligheter for bruk av antibac /håndvask og vi ber om at dette benyttes. Vi minner om betydningen av god hånd- og hostehygiene, samt å overholde helsemyndighetenes øvrige råd.

Dersom du opplever symptomer som feber, hoste eller pustevansker, ber vi om at du utsetter besøket.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller behov for å bytte dine billetter av hensyn til smittevern, så hjelper vi deg så langt det er mulig!

Takk for at du bidrar og velkommen til en trygg og god teateropplevelse!

FHIs råd for godt smittevern

Innhold

    Relaterte artikler

    Relaterte artikler