fbpx

In Search of Democracy 3.0 – Installasjon

Kan kunst og teater bidra til bedre byutvikling og økt medbestemmelse? Ja, mener Østfold Internasjonale Teater og Company New Heroes, som inntar Viken med kunstprosjektet In Search of Democracy 3.0 – installasjon. 

In Search of Democracy 3.0 er basert på et konsept av det nederlandske kompaniet New Heroes. Deres prosjekt med samme tittel består av både dokumentarfilm, en forestilling og installasjoner – og har som agenda å undersøke medvirkning og lokalt demokrati i ulike europeiske land. Denne norskutviklede versjonen, som spesifikt fokuserer på byutvikling, er produsert av Østfold Internasjonale Teater og ble første gang satt opp under byjubileet i Moss 2020. I 2023 besøker illustratørene bl.a. Halden, Kulturytring Drammen, barneskoler i Gjerdrum og eldrehjem i Fredrikstad.

Les mer om In Search of Democracy 3.0 – Forestilling her >>

Vi tegner dine ideer for fremtidens byer!

Dette er In Search of Democracy 3.0 – installasjon: En spesialutformet konstruksjon plasseres sentralt i byen. Rundt installasjonen sitter et team av profesjonelle illustratører som inviterer deg til å sitte ned og svare på et enkelt spørsmål:

Hva savner du i byen eller på stedet der du bor?

Hver samtale varer i 15-20 minutter. Basert på denne lager illustratøren en tegning som umiddelbart blir en del av installasjonen. Senere stilles tegningene ut på ulike steder ut i byens offentlige rom og via andre flater. Teateret har feks. utgitt tre fargeleggingsbøker med illustrerte ideer fra ulike byer:
>> In Search of Democracy 3.0 – fargeleggingsbok med ideer for fremtidens Moss
>> In Search of Democracy 3.0 – fargeleggingsbok med ideer for fremtidens Drammen
>> In Search of Democracy 3.0 – fargeleggingsbok med ideer for fremtidens Fredrikstad

Kunst som medvirkning

Det er et sentralt poeng at ansvarlige utbyggere og myndigheter i det aktuelle området tilslutt vil få samtlige ideer overlevert som et åpent innspill til videre prosess. Jo flere bidrag, jo større idémangfold!
In Search of Democracy 3.0 åpner for å tenke fritt rundt fremtiden: På tegnebordet er alt mulig! Samlet representerer tegningene et mangfold av ideer for fremtidens samfunn.

I Fredrikstad har installasjonen blitt en offisiell del av medvirkningsprosessen til Trosvikstranda utvikling AS, som er ansvarlige for utbygging av området Trosvikstranda i Fredrikstad sentrum. Last ned rapport fra Agenda Rådgivning her:

Tidligere gjennomførte In Search of Democracy 3.0:

Tidligere har folk i Drammen, Fredrikstad, Moss , Hole, Hølen og Gjerdrum kunnet få sine tanker illustrert.
Se tegninger fra de ulike byene her:

>> In Search of Democracy 3.0 MOSS

>> In Search of Democracy 3.0 DRAMMEN

>> In Search of Democracy 3.0 FREDRIKSTAD

>> In Search of Democracy 3.0 HOLE

In Search of Democracy 3.0, GJERDRUM – besøk i barneskoler i samarbeid med DKS Viken våren 2023

I tillegg har In Search of Democracy 3.0 blitt gjennomført som et pilotprosjekt i videregående skoler i Viken skoleåret 2021/2022. Illustratørene har også besøkt to fengsel og en rusinstitusjon i samarbeid med Kulturdråpen. Klikk på lenkene over for å se detaljer fra de ulike stedene!

Kunstprosjektet In Search of Democracy 3.0 visualiserer folks drømmer for en bedre by å bo i. Film: Harald Fossen

Bruk din stemme!

Norge endres. Det fysiske landskapet er i forandring: Motorveier legges, nye tuneller graves, havneområder flyttes. Andre endringer er administrative, som at kommuner og fylker slås sammen, atter andre merkes best sosialt: Mange lokalsamfunn har endret seg radikalt og har behov for tilpasninger til en ny hverdag. Endringer er til glede og sorg, avhengig av hvem man spør. Østfold Internasjonale Teater spør deg som bor i og bruker byen. Hva slags fremtidig offentlig rom ønsker du deg der du oppholder deg til daglig? Etterpå tegner vi svaret ditt.

Under: Ideene for fremtidens Moss spenner fra vannrutsjebaner for hester til observatorium og museum. Noen eksempler ser du her:Medieomtale:

«Med teater, performancekunst og samtaler vil Østfold Internasjonale Teater engasjere ungdommer til den mest grunnleggende demokratiske dyden av alle: deltagelse.»

Live Lundh, Periskop, 11.8.2023:
https://periskop.no/far-ungdom-til-a-delta-gjennom-kunst/

TV-innslag fra Kulturytring Drammen,

NRK Distriktsnyheter Oslo og Viken 22.6.2021
tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202106/

«Tegner våre drømmer for fremtidens Moss«

Moss Avis 13.8.2020:
https://www.moss-avis.no

«In Search of Democracy 3.0» senket terskelen for demokratisk deltakelse til et nivå hvor selv den mest beskjedne kunne føle seg trygg og ivaretatt. På Kirketorget var det bokstavelig talt en plass ved bordet for alle: Tegneklare illustratører satt klare ved hver sin pult og ventet på at akkurat du skulle spandere noen minutter på å prate løst og fast om ditt syn på Moss

Arve Rød: Engasjement Moss!

Aurora tegner folks drømmer for fremtidens Fredrikstad

Demokraten 2.7.2021
https://www.dagsavisen.no/demokraten/

Pressefoto

Du kan laste ned pressefoto fra produksjonen her>>

Les også

In Search of Democracy 3.0 Project Trailer © Stichting Nieuwe Helden.

Kreditering

Konsept: Lucas De Man, Pascal Leboucq, Kimberly Major (Company New Heroes)
Produksjonsledelse: Janiek Bouman (Company New Heroes)
Kurator-produsent ØIT: James Moore (Østfold Internasjonale Teater)
Produksjonskoordinator ØIT: Fredrik Borgund (Østfold Internasjonale Teater)
Verter 2020-2022: Anette H. Tømmerholen, Andrea Skotland, Carla Wexels Riser, Eskil Kristiansen Glitre, Ellen Røhr-Staff, Lotte Ibela Mofoss
Medvirkende kunstnere 2020-2022: Katarina Caspersen, Pia Evensen, Agnes Guttormsgaard, Guri Guri Henriksen, Sara Hjardar, Hans Gerhard Meier, Kjersti Synneva Moen, Simen Langeland, Thor Merlin Lervik, Camilla Wexels Riser, Katja Henriksen Schia, Mats Jørgen Sivertsen, Trine Louise Ween, Aurora Wilde, Mads Johan Øgaard.
Støttet av: Prosjektet var en del av IN SITU Act som var støttet av EU-programmet Kreativt Europa, og har også mottatt støtte via Viken Fylkeskommune, Moss kommune/ Byliv Moss og Drammen kommune.

Viken Fylkeskommune
Kulturytring Drammen logo

Pressebilder

Innhold

    Relaterte artikler

    Relaterte artikler