fbpx

Spilletider og Billetter

Kreativ By 2

16.08.22 kl. 09:30 – 09:15Kreativ By 2ArendalKlangverket, Nedre Tyholmsvei 6Fri adgang

ØIT på Arendalsuka: Kreativ by

Hvordan kan kreative verktøy og praksiser fremme et aktivt byborgerskap? ØIT deltar i panelsamtalen Kreativ by, arrangert av NIMBR OsloMet, under Arendalsuka

(Foto fra In Search of Democracy 3.0, Moss: Harald Fossen)

Hvordan kan byer ta i bruk kreative metoder og strategier for aktive borgerskap, økonomisk bærekraft og klimatiltak?  Dette ser by- og regionforskningsinstituttet NIBR OsloMet nærmere på når de arrangerer tre seminar under headingen Kreativ by under Arendalsuka 2022.

Arrangementet 16. august fokuserer på medborgerskap i byen. Her deltar teatersjef Thomas Østgaard og kurator-produsent James Moore fra Østfold Internasjonale Teater for å snakke om blant annet om hvordan ØIT arbeider med medvirkning, bl.a. gjennom prosjekter som In Search of Democracy 3.0 og (UN)COMMON SPACES.

Kreativ praksis som hjelp til medvirkning

Kreativ praksis kan fremme nye former for medvirkning, samskaping og samarbeid og dermed utvide våre idéer om hva byutvikling er og kan være. Dette kan være i form av teaterbaserte metoder i medvirkning- og samskapingsprosesser; utvikling av dialogbaserte formidlingsarenaer med et bredere spekter av stemmer; bruk av spill og spillteori i planarbeid; utvikling av scenariometodikk; og bruk av kunstneriske metoder for å skape nye mulighetsrom i transformasjonsprosesser.

På hvilke måter kan innbyggeres ressurser inkluderes i byutviklingspolitikk?

Hvordan
– kan kreative metoder bidra med nye perspektiver på hvem og hva vi bygger byer for?
– involvering i kreativ praksis bidra til å skape eierskap i og til lokalmiljøet?
– er kreativitet lokalt forankret?
– tar kommuner og næringslivet/utbyggere i bruk kreative metoder for involvering?

Hvem, hva, hvor

Forsker Cecilie Sachs Olsen ved NIBR skal sammen med kunstnerkollektivet Tenthaus og Østfold Internasjonale Teater diskutere hvordan kreative verktøy og praksiser kan fremme et aktivt byborgerskap.

Tirsdag 16. aug. 2022, 09:30 – 10:15
Klangverket, Kulturkammeret

Nedre Tyholmsvei 6, Arendal

Panel

  • Cecilie Sachs Olsen, Forsker, NIBR OsloMet
  • Thomas Østgaard, Teatersjef, Østfold Internasjonale Teater
  • James Moore, Kurator-produsent, Østfold Internasjonale Teater
  • Matilde Balatti, Forskningssjef, Tenthaus
  • Ebba Moi, Kunstner, Tenthaus
  • Valentina Martinez Mariscal, Kunstner, Tenthaus

Kontaktperson

Cecilie Sachs Olsen, Seniorforsker, NIBR, 91836963cecilies@oslomet.no

Les mer

Innhold

    Relaterte artikler

    Relaterte artikler