fbpx

Spilletider og Billetter

(UN)COMMON SPACES Lab

31.10-04.11 2022 Hele dagen(UN)COMMON SPACES LabFredrikstadLukket seminar

(UN)COMMON SPACES: Kunstnerisk laboratorium

I høst kommer seks internasjonalt anerkjente kunstnere for å utforske Østfold, som del av det EU-støttede prosjektet (UN)COMMON SPACES.

Fredrikstad
31. oktober-4. november 2022

Østfold Internasjonale Teater er partner i (UN)COMMON SPACES, et fireårig, internasjonalt samarbeidsprosjekt som sikter mot å redefinere forholdet mellom kunstnere, arrangører og publikum.

17 partnere og 12 assosierte partnere fra Europa, USA og Asia deltar i programmet, som varer fra 2020-2024 og er støttet av EUs kulturprogram. Kjernen i prosjektet er å bruke kunstnernes kompetanse til å løse samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruken av fellesarealer.

Høsten 2022 har ØIT har invitert seks kunstnere (Associate Artists) til Østfold for å utforske ulike steder og kontekster i felleskap. Målet er å utvikle konsepter for nye verk i møtet med regionen.

Rammen for arbeidene er et sirkelformet geografisk område med 30 kilometers radius og Fredrikstad som sentrum. Innenfor denne ligger et variert landskap som inneholder eksempler på det meste av topografi som finnes i Europa. Lokale partnere vil bidra med innsikt og kunnskap når vi introduserer kunstnerne for Fredrikstad og bygger et nettverk rundt dem og deres aktiviteter.

Under laboratoriet vil det arrangeres et todagers seminar åpent for eksterne deltakere, les mer her:

>>IN SITU Focus fagseminar 2022

Medvirkende:

>> Johannes Bellinkx (BE)
>> Eva Bubla (HU)
>> Leonardo Delogu (IT)
>> Seth Honnor (UK)
>> Naja Lee Jensen (DK)
>> Nana Francisca Schottländer (DK)
Kurator-produsent ØIT: James Moore


Bildet over: Fra møte om (UN)COMMON SPACES Østfold i Budapest. Fra venstre: Seth Honnor (UK), Katrien Verwilt (DK), Leonardo Delogu (IT), Naja Lee Jensen (DK), Mikey Martins (UK) Carla Tommasini (IT), Simon Tubb (UK), Emke Idema (NL), Johannes Bellinkx (BE) Eva Bubla (HU), Nana Francisca, Schottländer (DK), James Moore (US). Foto: Kees Lesuis

in situ

Innhold

    Relaterte artikler

    Relaterte artikler