fbpx

Kunst, medvirkning og lokaldemokrati

Hvor velfungerende er egentlig lokaldemokratiet når det kommer til byutvikling? Vi inviterer til panelsamtale etter forestilling i Fredrikstad 17. juni!

Hvem er det som egentlig bestemmer hvordan byen vår og nabolagene våre skal bli? Er det eiendomsutviklerne og byråkratene i kommunen? Hvordan bør kommunen jobbe for at innbyggerne aktivt får være med når viktige utbyggingsprosjekter skal vedtas?

Etter forestillingen In Search of Democracy 3.0 i Fredrikstad 17. juni inviterer vi til panelsamtale – der selvsagt også du kan si sin mening og stille spørsmål!

Østfold Internasjonale Teater
Dokka 3 a, Fredrikstad
Lørdag 17.6.2023
, 14:30
(samtalen avsluttes senest 15:30)
Gratis adgang

Panel:

(listen oppdateres fortløpende!)

 • Viktor Kristiansen, leder for planutvalget i Fredrikstad kommune (Ap)
 • Arne Sekkelsten, ordførerkandidat for Høyre i Fredrikstad.
 • Marit Elisabeth Jensen, Stor Oslo Eiendom AS (Trosvikstranda Utvikling AS)
 • James Moore, Kurator-produsent Østfold Internasjonale Teater
 • Roy Conradi Andersen, daglig leder ved Litteraturhuset Fredrikstad,
  leder samtalen

Byutvikling – blir du hørt?

Fredrikstad kommune er, gjennom plan- og bygningsloven, pålagt å sørge for at innbyggerne i kommunen kan «medvirke» i kommunale planprosesser. Det betyr i praksis at vi som innbyggere skal bli hørt når områder i kommunen vår skal forandres eller bygges ut.

Er det satt av nok plass til leke- og grøntområder? Hva med byggehøyder og sol? Er det lagt til rette for myke trafikanter? Fungerer byrommene – for alle? Blir det et godt sted å være og bo – for små og store? Problemstillingene er mange. Men blir vi innbyggere egentlig hørt i slike saker?

På Trosvikstranda i Fredrikstad har ØIT i samarbeid med Trosvikstranda Utvikling AS forsøkt å bidra til at flere stemmer blir hørt i byutviklingen, gjennom å samle inn og illustrere ideer med In Search of Democracy 3.0 – installasjon. Over 200 tegninger av folk i Fredrikstad sine ideer for fremtidens by er samlet inn, og samlet i en bok som blir gratis tilgjengelig på arrangementet. Men kommer innspillene til å bli tatt til følge – eller har teateret deltatt «medvirkningsvasking» ved å samarbeide med en kommersiell utbygger?

Fungerer lokaldemokratiet?

Denne lørdagen stiller vi spørsmålet: Hvordan bør kommunen bedre legge til rette for at innbyggere, naboer og andre kan sette seg inn i planene – og ikke minst kunne si sin mening? Hvor velfungerende er egentlig lokaldemokratiet i slike saker?

Bør kultur-Fredrikstad og andre sterkere på banen i slike prosesser? Eller er det bedre måter å skape engasjement på?

Vel møtt!

Les mer:

 • Plan – og bygningsloven gir innbyggerne en rett til å medvirke i kommunale planprosesser. Med ny plan -og bygningslov i 2008 ble prinsippene om medvirkning og lokaldemokratiet styrket ved at det ble tatt inn i formålsparagrafen.
 • I veilederen Medvirkning i planlegging skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014) følgende:
 • «Etter plan- og bygningsloven skal det legges til rette for allmennhetens deltakelse i planprosesser. Hovedmålet for planleggingen er å utvikle et samfunn som ivaretar viktige fellesverdier og gode levevilkår for alle grupper.»
 • Medvirkning som virker? Erling Dokk Holm om prosjektet In Search of Democracy 3.0
 • Samtaler om kunst og medvirkning ØIT arrangerer flere panelsamtaler i juni 2023!

Innhold

  Relaterte artikler

  Relaterte artikler