fbpx

In Search of Democracy 3.0 – Installasjon, Drammen

Hva ville gjort stedet der du bor enda bedre? I 2021 og 2022 har folk i Drammen kunnet fått sin drøm for fremtidens by illustrert av profesjonelle illustratører fra Østfold Internasjonale Teater og kunstprosjektet In Search of Democracy 3.0. Tegningene er tilgjengelige både som bok og utstilling!

Kan kunst og teater bidra til bedre byutvikling og økt medbestemmelse? Østfold Internasjonale Teater og Company New Heroes gjør et forsøk! I 2021 og 2022 har vi inntatt byen med kunstprosjektet In Search of Democracy 3.0.  Våre illustratører har spurt folk som bor i og bruker byen hvordan de ønsker at den skal utformes – og tegnet svarene deres. Prosjektet har samlet inn mer enn 160 ideer, som er overlevert Drammen kommune og gjort tilgjengelige for allmenheten gjennom utstillinger og en fargeleggingsbok.

In Search of Democracy 3.0 Drammen fargeleggingsbok

In Search of Democracy 3.0 har samlet tegninger av drammenseres ønsker for byen sin, gjennom besøk på:

 • Drammen videregående skole 14.-18.2.2022
 • Bragernes Torg 21.-22.6 2021 kl. 12:00-18:00
 • Strømsø Torg 23.6.2021 kl. 12:00-18:00
  (Del av Kulturytring Drammen )
 • Strømsø Torg 27.8.2021 kl. 12:00-18:00
 • Bragernes Torg 28.8.2021 kl. 11:00-16:00
 • Papirbredden plass 19.-21.6.2023
  (Del av Kulturytring Drammen)

Tegningene fra 2021 og 2022 er samlet i denne boka, som du kan få tilsendt helt gratis!

Tegning som medvirkning

Dette er In Search of Democracy 3.0 – interaktiv installasjon: En interaktiv installasjon som ligner et tørkestativ plasseres sentralt i byen. Her får man muligheten til å sette seg ned med en profesjonell illustratør og snakke om hva man savner og ønsker seg i egen by. Hver samtale resulterer i en tegning som umiddelbart stilles ut i installasjonen. Samlet visualiserer tegningene et mangfold av forslag, som senere blir overlevert til ansvarlig utbygger i det aktuelle området. Jo flere bidrag, jo større idémangfold!

Illustratører i Drammen har vært Hans Gerhard Meier, Aurora Wilde, Thor Merlin Lervik, Simen Langeland, Sara Hjardar, Mads Johan Øgaard, Katarina Caspersen, Mats Sivertsen, Kjersti Synneva Moen og Pia Evensen.

I Drammen har prosjektet fokusert på to ulike byutviklingsområder: Strømsø og Bragernes sentrum vest.

Strømsø

Strømsø regnes som en «by i byen» og beskrives som fremtids-Norge i miniatyr: et mangfoldig område fullt av både utfordringer og muligheter. Vi snakker først og fremst om områdene nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen (Kommunedel 7, som det heter på byråkratspråk). Strømsø 2030 er et samarbeid mellom Drammen kommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som setter søkelys på positive utviklinger innen miljø, boforhold og levekår. Men hva betyr dette i praksis? Med In Search of Democracy 3.0 spør ØIT innbyggerne hva de savner, og hva de mener best vil bidra til å øke livskvaliteten der de bor.

Strømsø. Foto: Terje Holm

Bragernes sentrum vest (sykehusområdet)

Når Drammen sykehus flyttes om noen år, vil hele området gjennomgå en omfattende endring. Eier av sykehusområdet, Vestre Viken helseforetak, og Drammen kommune har en ambisjon om at  sykehusområdet skal utvikles til et attraktiv og levende byområde. Eiendommene på sykehuset utgjør ca. 52 dekar, og Vestre Viken Helseforetak er i prosess med å selge disse til en eiendomsutvikler som skal gjennomføre endringene. En transformasjon av dette området vil ha stor betydning for Drammen sentrum, og berører også viktige fellesverdier som Drammen park og innfallsporten til marka.

Drammen kommune ønsker i dette prosjektet å arbeide etter prinsipper som sikter mot fremtidsrettede og bærekraftige løsninger både økologisk og sosialt, og har påbegynt arbeidet med å utvikle en områdereguleringsplan. Det er viktig at lokalbefolkningen medvirker og involveres i planleggingen og utviklingen av området, på kort sikt i planarbeidet – og på lengre sikt i den trinnvise framveksten av dette nye byområdet i Drammen sentrum!

Noen løsninger er allerede lagt, andre venter på spennende, nye ideer! Hva er din drøm for disse områdene?

Bragernes sentrum vest. Foto: Terje Holm

Utstillinger og forestilling

In Search of Democracy 3.0 produseres av Østfold Internasjonale Teater sammen med og basert på et konsept av det nederlandske kompaniet New Heroes. Det overordnede agendaen til kunstprosjektet som helthet er å undersøke medvirkning og lokalt demokrati. Denne norske varianten ble første gang gjennomført i Moss høsten 2020.

22. november 2022 ble alle tegningene overlevert til Drammen kommune ved ordfører Monica Myrvold Berg. Samtidig lanserte vi fargeleggingsboken med alle tegningene fra prosjektet, og en utstilling på Knutepunkt Strømsø (22.-25. november 2022).
>>Les om utstillingen på Drammen kommunes nettsider

Under Kulturytring Drammen 2023 kunne publikum igjen se illustrasjonene utstilt, både i selve installasjonen og gjennom en utstilling på Drammens museum.
Festivalen viste også del 2 av prosjektet: teaterforestillingen In Search of Democracy 3.0!
>> In Search of Democracy 3.0, del 2 – teaterforestilling

Monica Myrvold Berg "In Search of Democracy 3.0" boklansering Drammen 2022
Over: Ordfører Monica Myrvold Berg åpnet utstillingen «In Search of Democracy 3.0» på Knutepunkt Strømsø 22. november 2022.

Til høyre: Illustratør Mads Johan Øgaard i samtale med elever fra Drammen videregående skole.

In Search of Democracy 3.0 senket terskelen for demokratisk deltakelse til et nivå hvor selv den mest beskjedne kunne føle seg trygg og ivaretatt.

Arve Rød: Engasjement Moss!

 • Idas drøm for Drammen. Ill: Sara Hjardar

Kreditering

Konsept: Lucas De Man, Pascal Leboucq, Kimberly Major (Company New Heroes)
Produksjonsledelse: Janiek Bouman (Company New Heroes)
Kurator-produsent Norge: James Moore (Østfold Internasjonale Teater)
Produksjonskoordinator Norge: Fredrik Borgund (Østfold Internasjonale Teater)
Verter: Anette H. Tømmerholen, Andrea Skotland, Carla Wexels Riser, Eskil Kristiansen, Ellen Røhr-Staff, Lotte Ibela Mofoss
Medvirkende kunstnere: Katarina CaspersenPia EvensenAgnes GuttormsgaardGuri Guri HenriksenSara HjardarHans Gerhard MeierKjersti Synneva Moen, Simen LangelandThor Merlin LervikCamilla Wexels RiserKatja Henriksen SchiaMats Jørgen SivertsenTrine Louise WeenAurora WildeMads Johan Øgaard.
Støttet av: Prosjektet er en del av IN SITU Act som er støttet av EU-programmet Kreativt Europa, og har også mottatt støtte via Viken Fylkeskommune, Byliv Moss og Kulturytring Drammen.

ØIT som produsenter er avhengige av å snakke med nøkkelpersoner lokalt for å få innsikt i lokale prosesser. Vi vil rette en stor takk til byplanleggere Anders Rudlang og Henriette Jordheim; koordinator for Strømsø 2030, Kine Korsmo og avdelingsleder for Kunst og kulturarv, Vibeke Hermanrud I Drammen kommune for innsikt og kunnskap!

Les mer

in situ

Innhold

  Relaterte artikler

  Relaterte artikler