fbpx

Spilletider og Billetter

Vi tegner din drøm for Drammen!

21.06.21 kl. 12:00 – 18:00Vi tegner din drøm for Drammen!Kulturytring DrammenBragernes TorgGratis, ingen påmelding

Vi tegner din drøm for Drammen!

22.06.21 kl. 12:00 – 18:00Vi tegner din drøm for Drammen!Kulturytring DrammenBragernes TorgGratis, ingen påmelding

Vi tegner din drøm for Drammen!

23.06.21 kl. 12:00 – 18:00Vi tegner din drøm for Drammen!Kulturytring DrammenStrømsø TorgGratis, ingen påmelding

Vi tegner din drøm for Drammen!

27.08.21 kl. 12:00 – 18:00Vi tegner din drøm for Drammen!DrammenStrømsø TorgGratis, ingen påmelding

Vi tegner din drøm for Drammen!

28.08.21 kl. 11:00 – 16:00Vi tegner din drøm for Drammen!DrammenBragernes TorgGratis, ingen påmelding

In Search of Democracy 3.0, del 1: Vi tegner din drøm for Drammen!

Hva ville gjort stedet der du bor enda bedre? I juni og august vil folk i Drammen kunne få tegnet sin drøm for fremtidens by!

Kan kunst og teater bidra til bedre byutvikling og økt medbestemmelse? Ja, mener Østfold Internasjonale Teater og Company New Heroes, som både i august og under Kulturytring Drammen inntar byen med kunstprosjektet In Search of Democracy 3.0.  Først spør vi deg som bor i og bruker byen hvorden du ønsker at den skal utformes for fremtiden. Etterpå tegner vi svaret ditt. Møt oss for en hyggelig prat!

BRAGERNES TORG 21. -22. JUNI KL 12:00-18:00
STRØMSØ TORG 23. JUNI KL 12:00-18:00

STRØMSØ TORG 27. AUGUST KL 12:00-18:00
BRAGERNES TORG 28. AUGUST KL 11:00-16:00

Tegning som medvirkning

Syns du det er vanskelig å engasjere seg i lokaldemokratiet? Vi gjør det enkelt!
En interaktiv installasjon plasseres sentralt i byen. Her får man muligheten til å sette seg ned med en profesjonell illustratør og snakke om hva man savner og ønsker seg i egen by. Hver samtale resulterer i en tegning som umiddelbart stilles ut i installasjonen. Samlet visualiserer tegningene et mangfold av forslag, som senere blir overlevert til ansvarlig utbygger i det aktuelle området. Jo flere bidrag, jo større idémangfold!

Illustratører i Drammen er Hans Gerhard Meier, Aurora Wilde, Thor Merlin Lervik, Simen Langeland, Sara Hjardar, Mads Johan Øgaard, Katarina Caspersen, Mats Sivertsen, Kjersti Synneva Moen og Pia Evensen

I Drammen fokuserer vi på to ulike byutviklingsområder: Strømsø og Bragernes sentrum vest.

Strømsø

Strømsø regnes som en «by i byen» og beskrives som fremtids-Norge i miniatyr: et mangfoldig område fullt av både utfordringer og muligheter. Vi snakker først og fremst om områdene nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen (Kommunedel 7, som det heter på byråkratspråk). Strømsø 2030 er et samarbeid mellom Drammen kommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som setter søkelys på positive utviklinger innen miljø, boforhold og levekår. Men hva betyr dette i praksis? Med In Search of Democracy 3.0 spør ØIT innbyggerne hva de savner, og hva de mener best vil bidra til å øke livskvaliteten der de bor.

Strømsø. Foto: Terje Holm

Bragernes sentrum vest (sykehusområdet)

Når Drammen sykehus flyttes om noen år, vil hele området gjennomgå en omfattende transformasjon. Store deler av denne bydelen, som utgjør mer enn 15 dekar, skal bygges om fullstendig. Noen deler av området forblir som i dag, mens andre igjen er vernet. Det er mange ulike grunneiere i området, men de største arealene er offentlig eid. Drammen kommune arbeider i dette prosjektet etter prinsippene til FutureBuilt, som sikter mot innovative-, fremtidsrettede- og bærekraftige løsninger både økologisk og sosialt. Det skal nå utarbeides en områdereguleringsplan, og her kan lokalbefolkningen medvirke og påvirke aktivt. Noen løsninger er allerede lagt, andre venter på spennende, nye ideer! Hva er din drøm for disse områdene?

Bragernes sentrum vest. Foto: Terje Holm

Flere datoer, steder og forestilling

In Search of Democracy 3.0 produseres av Østfold Internasjonale Teater sammen med og basert på et konsept av det nederlandske kompaniet New Heroes. Det overordnede agendaen til kunstprosjektet som helthet er å undersøke medvirkning og lokalt demokrati. Denne norske varianten ble første gang gjennomført i Moss høsten 2020.

Som nykommere i Drammen har det vært viktig for ØIT å snakke med nøkkelpersoner lokalt for å få innsikt i disse prosessene. Byplanleggere Anders Rudlang og Henriette Jordheim, koordinator for Strømsø 2030, Kine Korsmo og avdelingsleder for Kunst og kulturarv, Vibeke Hermanrud, har alle bidratt generøst til denne første introduksjonen.

I løpet av sommeren 2021 besøker installasjonen fire byer i Viken. Se alle aktuelle datoer og steder her.
I november kommer vi også til Drammen med en forestilling: Les om In Search of Democracy 3.0, del 2 – forestilling

In Search of Democracy 3.0 senket terskelen for demokratisk deltakelse til et nivå hvor selv den mest beskjedne kunne føle seg trygg og ivaretatt.

Arve Rød: Engasjement Moss!
  • Idas drøm for Drammen. Ill: Sara Hjardar

Kreditering

Konsept: Lucas De Man, Pascal Leboucq, Kimberly Major (Company New Heroes)
Produksjonsledelse: Janiek Bouman (Company New Heroes)
Kurator-produsent Norge: James Moore (Østfold Internasjonale Teater)
Produksjonskoordinator Norge: Fredrik Borgund (Østfold Internasjonale Teater)
Verter: Anette H. Tømmerholen, Andrea Skotland, Carla Wexels Riser, Eskil Kristiansen, Ellen Røhr-Staff, Lotte Ibela Mofoss
Medvirkende kunstnere: Katarina CaspersenPia EvensenAgnes GuttormsgaardGuri Guri HenriksenSara HjardarHans Gerhard MeierKjersti Synneva Moen, Simen LangelandThor Merlin LervikCamilla Wexels RiserKatja Henriksen SchiaMats Jørgen SivertsenTrine Louise WeenAurora WildeMads Johan Øgaard.
Støttet av: Prosjektet er en del av IN SITU Act som er støttet av EU-programmet Kreativt Europa, og har også mottatt støtte via Viken Fylkeskommune og Byliv Moss.

Les mer

Innhold