fbpx

Spilletider og Billetter

In Search of Democracy 3.0, installasjon

11.06.22 kl. 11:00 – 16:00In Search of Democracy 3.0, installasjonSarpsborg Folk i Sarp - under mangfoldsdagen (i krysset St. Mariegate/Jernbanegaten) Gratis, ingen påmelding

In Search of Democracy 3.0, installasjon

12.06.22 kl. 11:00 – 16:00In Search of Democracy 3.0, installasjonSarpsborgBorgarsyssel Museum (Smaalensmarken)(Inng.billett Smaalensmarken: voksne 100 kr/barn 50 kr)

In Search of Democracy 3.0

Vi tegner din drøm for fremtidens byer

Kan kunst og teater bidra til bedre byutvikling og økt medbestemmelse? Ja, mener Østfold Internasjonale Teater og Company New Heroes, som inntar Viken med kunstprosjektet In Search of Democracy 3.0. 

En spesialutformet installasjon plasseres sentralt i byen – eller på en skole. Rundt installasjonen sitter et team av profesjonelle illustratører som inviterer deg til å sitte ned og svare på et enkelt spørsmål:

Hva savner du i byen eller på stedet der du bor?

Hver samtale resulterer i en tegning som umiddelbart henges opp i installasjonen.

På tegnebordet er alt mulig

Denne formen åpner for å tenke fritt rundt fremtiden: På tegnebordet er alt mulig! Samlet representerer tegningene et mangfold av ideer, drømmer og ønsker for fremtidens samfunn. De blir utstilt i installasjonen og senere på ulike steder ut i byens offentlige rom og via andre flater. (Teateret har feks. utgitt en fargeleggingsbok med drømmer for Moss, som kan bestilles gratis her.) Tilslutt vil alle illustrasjonene også leveres til kommunen og ansvarlig utbygger.

Tidligere har folk i Drammen, Fredrikstad, Moss og Hole kunnet få sine tanker og ønsker for fremtidens samfunn illustert av profesjonelle illustratører. Våren 2022 kommer installasjonen til Sarpsborg og til nye områder i Fredrikstad. I tillegg gjennomføres In Search of Democracy 3.0 som et pilotprosjekt i videregående skoler skoleåret 2021/2022.

Kunst som medvirkning

In Search of Democracy 3.0 er basert på et konsept av det nederlandske kompaniet New Heroes. Det overordnede prosjektet består av både dokumentarfilm, en forestilling og installasjoner – og har som agenda å undersøke medvirkning og lokalt demokrati i ulike europeiske land.

Denne versjonen, som spesifikt fokuserer på byutvikling, er produsert av Østfold internasjonale Teater og ble første gang gjennomført som del av byjubileet Moss 2020. Da var det området rundt den nye jernbanestasjonen som var utgangspunkt.

Det er et sentralt poeng at ansvarlige utbyggere og myndigheter i det aktuelle området tilslutt vil få samtlige ideer overlevert som et åpent innspill til videre prosess. Jo flere bidrag, jo større idémangfold!

Kunstprosjektet In Search of Democracy 3.0 visualiserer folks drømmer for en bedre by å bo i. Film: Harald Fossen

Et land i endring

Norge endres. Ikke bare slås kommuner og fylker slås sammen, det fysiske landskapet er også i forandring: Motorveier legges, nye tunneller graves, havneområder flyttes. Dette til både glede og sorg, avhengig av hvem man spør.

Østfold Internasjonale Teater spør deg som bor i og bruker byen. Hva slags fremtidig offentlig rom ønsker du deg der du oppholder deg til daglig? Etterpå tegner vi svaret ditt.

Under: Ideene for fremtidens Moss spenner fra vannrutsjebaner for hester til observatorium og museum. Noen eksempler ser du her:Kreditering

Konsept: Lucas De Man, Pascal Leboucq, Kimberly Major (Company New Heroes)
Produksjonsledelse: Janiek Bouman (Company New Heroes)
Kurator-produsent Norge: James Moore (Østfold Internasjonale Teater)
Produksjonskoordinator Norge: Fredrik Borgund (Østfold Internasjonale Teater)
Verter: Anette H. Tømmerholen, Andrea Skotland, Carla Wexels Riser, Eskil Kristiansen Glitre, Ellen Røhr-Staff, Lotte Ibela Mofoss
Medvirkende kunstnere 2020-2022: Katarina Caspersen, Pia Evensen, Agnes Guttormsgaard, Guri Guri Henriksen, Sara Hjardar, Hans Gerhard Meier, Kjersti Synneva Moen, Simen Langeland, Thor Merlin Lervik, Camilla Wexels Riser, Katja Henriksen Schia, Mats Jørgen Sivertsen, Trine Louise Ween, Aurora Wilde, Mads Johan Øgaard.
Støttet av: Prosjektet er en del av IN SITU Act som er støttet av EU-programmet Kreativt Europa, og har også mottatt støtte via Viken Fylkeskommune og Byliv Moss.

Omtaler

Tegner våre drømmer for fremtidens Moss

Moss Avis 13.8.2020:
https://www.moss-avis.no

In Search of Democracy 3.0 senket terskelen for demokratisk deltakelse til et nivå hvor selv den mest beskjedne kunne føle seg trygg og ivaretatt. På Kirketorget var det bokstavelig talt en plass ved bordet for alle: Tegneklare illustratører satt klare ved hver sin pult og ventet på at akkurat du skulle spandere noen minutter på å prate løst og fast om ditt syn på Moss

Arve Rød: Engasjement Moss!

Kulturytring Drammen

Distriktsnyheter Oslo og Viken 22.6.2021
tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202106/

Aurora tegner folks drømmer for fremtidens Fredrikstad

Demokraten 2.7.2021
https://www.dagsavisen.no/demokraten/

Pressefoto

Du kan laste ned pressefoto fra produksjonen her>>

Les mer

In Search of Democracy 3.0 Project Trailer © Stichting Nieuwe Helden. Company new Heroes In Search of Democracy er et kunstprosjekt som favner flere ulike konsepter og uttrykk. Les mer om prosjektet på www.insearchofdemocracy.com 

Innhold