fbpx

Drømmefabrikk II

Drømmefabrikk II var et kunstnerisk eksperiment som undersøkte forholdet mellom kunst og samfunn, skapt av Naja Lee Jensen i samarbeid med Østfold kulturutvikling og Moss Kommune.

Moss er i forandring. Etter en mangeårig identitet som industriby er de fleste av byens fabrikker lagt ned. Så hvilket Moss drømmer byens innbyggere om nå?  Dette ønsker kunstner Naja Lee Jensen å finne ut. Drømmene vil hun projisere på Lantmännens ikoniske bygninger i Moss i løpet av Christian Frederik -dagene 10. – 20. august 2017.

I kunstprosjektet ”Drømmefabrikk II” inviterer Jensen beboerne i Moss til å bruke byen sin som talerør. Hun er inspirert av de antiautoritære holdningene man finner hos grafittikunstnere, og vil ’tagge’ byen ved hjelp av lysprojeksjoner om natten. Dette betyr at når mørket faller på hver natt under Christian Frederik-dagene så vil en drøm stråle opp på Lantmännens ikoniske siloer. Som noen av de siste aktive fabrikkene i Moss er disse et viktig ledd mellom Moss’ fortid, nåtid og fremtid.

Men drømmer er flyktige. De forsvinner, forandres og gjenoppstår som noe annet. Hver morgen er Mossingenes drøm bare et minne, og en ny drøm projiseres neste natt. Vil noen inspireres til å gjøre noe med drømmene i løpet av disse dagene som Drømmefabrikken er i aktivitet?

Konseptet bak verket er å snu de kommersielle kreftene i byrommet på hodet. Som regel møter vi på reklame eller informasjonsskilt fra kommunen når vi går i byen. Det er ikke så ofte vi har mulighet til å utveksle tanker, drømmer og ideer med hverandre på tvers av etnisitet, klasse eller politisk overbevisning. Ved å projisere mossingenes drømmer på Lantmännens kornsiloer vil kunstneren skape en dialog i det offentlige rom som man ikke burde gå glipp av.

Drømmefabrikk II: Innsamling

Drømmene samles inn på følgende tider og steder i Moss:

10. august:
17.30 – 18.15 Rådhusets borggård
19.00 – 20.30 Bylab

11. august:
12.00 -13.00 Amfi-centret
14.00 -15.00 Bibliotek/kino

12. august:
12.30-17.00 Kirketorget

14. august:
8.00 – 9.00 Mossefossen
17.00 – 18.00 Melløs Stadion
19.00 – 21.00 Bylab

18. august:
12.30 – 13.30 Jernbanestasjonen (Sommertoget)
19.00 – 20.00 Parkteateret

19. august:
16.00 – 21.00 Verket

Mer om verket og partnerne bak prosjektet

I verkene Drømmefabrikk utforsker Naja Lee Jensen kunstnerens rolle i en politisk virkelighet. Drømmefabrikk I ble vist i Budapest våren 2017. Da så hun på forskjellen mellom demonstrasjonen som en folkelig bevegelse og som et kunstverk.

Drømmefabrikk II er et eksperiment som undersøker forholdet mellom kunst og samfunn. Jensen ser på hva det vil si å være en sosialt engasjert kunstner, og hva det vil si å være en borger.

Drømmefabrikk II er skapt i samarbeid med Østfold kulturutvikling og Moss Kommune. Prosjektet er støttet av Byliv 2020 i Moss. Selve konseptet ble utviklet under EØS-prosjektet “PICTURE Budapest-Østfold”, som var et kunstnerisk forsknings- og utviklingsprosjekt initiert av Østfold kulturutvikling og Artopolis Association i Ungarn.

Verket er programmert som en del av Østfold kulturutviklings fokus på kunst i det offentlige rom. Tidligere produksjoner inkluderer f.eks Bistaki på Verket og Mellemrum – Encounter / Moss.

Innhold