fbpx

Barns tanker om fremtidens Gjerdrum

Illustrasjoner fra prosjektet In Search of Democracy 3.0 stilles ut under Gjerdrumfestivalen.

Foto: Jessica Adriansen
In Search of Democracy 3.0, Utstillingsåpning i Gjerdrum kulturhus 7. juni 2023. F.v.: Vibeke Hegg (produsent visuell kunst, DKS Viken), Thomas Østgaard (teatersjef ØIT), Katrine Kirsebom (produsent scenekunst, DKS Viken) , Mads Johan Øgaard (illustratør), Sølvi Egner-Kaupang (Kultursjef i Gjerdrum).

Våren 2023 har alle 1.-7. -klassinger i Gjerdrum kommune fått være med i ØIT-prosjektet «In Search of Democracy 3.0» , i regi av Den Kulturelle skolesekken i Viken.

Her har de profesjonelle illustratørene snakket med barna om hva de savner i Gjerdrum. Elevene har delt sine tanker og drømmer om skolen, om området de bor i – noen har også snakket om rasstedet.

Hver samtale har resultert i en illustrasjon som oppsummerer elevenes tanker og innspill. Over hundre tegninger, med innspill, drømmer, ønsker og behov fra alle 6-12 åringer i Gjerdrum er samlet inn og vil bli utstilt på Kulturhuset under Gjerdrumfestivalen.

Synliggjør barns perspektiv

In Search of Democracy 3.0 er et større kunstprosjekt av det nederlandske kompaniet New Heroes, produsert i norsk tilretteleggelse av Østfold Internasjonale Teater. ØIT har tidligere gjennomført prosjektet i flere andre norske byer, men dette er første gang prosjektet er tilpasset barneskolen:

–Det å bli lyttet til – og se sin egen stemme gjengitt som et kunstverk – kan være en kraftfull opplevelse. Det gode samarbeidet med DKS Viken og Gjerdrum kommune har gjort det mulig å løfte frem og synliggjøre barns perspektiv gjennom kunstneres arbeid, sier teatersjef Thomas Østgaard.

Alle tegningene overleveres også til Gjerdrum kommune som et uformelt innspill til stedsutviklingen. Kan elevene på denne måten være med på å påvirke fremtidens Gjerdrum?

Utstillingen åpnes 7. juni kl. 18 på Gjerdrum Kulturhus.

Kreditering In Search of Democracy 3.0

In Search of Democracy 3.0 produseres av Østfold Internasjonale Teater i samarbeid med og basert på et konsept av det nederlandske kompaniet New Heroes. Deres prosjekt med samme tittel består av både dokumentarfilm, en forestilling og installasjoner – og har som agenda å undersøke medvirkning og lokalt demokrati i ulike europeiske land. Våren 2023 besøker illustratørene bl.a. Kulturytring Drammen, Sånafest, og Fredrikstad.

Konsept: Lucas De Man, Pascal Leboucq og Kimberly Major (New Heroes)
Kurator-produsent: James Moore (Østfold Internasjonale Teater)
Produksjonskoordinator/ produsent: Fredrik Borgund (Østfold Internasjonale Teater)
Illustratører i Gjerdrum: Pia Benedicte Evensen, Katarina Caspersen, Kjersti Synneva Moen, Mats Jørgen Sivertsen, Mads Johan Øgaard.

Støttet av: In Search of Democracy 3.0  var en del av IN SITU Act, støttet av EU-programmet Kreativt Europa, og har også mottatt støtte via Viken Fylkeskommune, Drammen kommune og Moss kommune. Produksjonen i Gjerdrum er gjennomført i samarbeid med DKS Viken og Gjerdrum kommune.

Les mer om prosjektet her

>> In Search of Democracy 3.0, installasjon

Pressebilder