fbpx

Indre Østfold kulturskole til DUS 2023

Sceneprogrammet til DUS 2023 er klart: Indre Østfold kulturskole er valgt ut til å vise forestilling på Det Norske Teatret i Oslo under teaterfestivalen Den Unge Scenen.

Den Unge Scenen (DUS) er et landsdekkende prosjekt som utvikler scenetekster for og med ungdom i alderen 13 til 19 år. Rundt 80 ungdomsgrupper fordelt over hele landet deltar i DUS, som arrangeres annethvert år. Gruppene velger ut hvert sitt stykke ny dramatikk blant årets tekster, som de jobber med gjennom høsten. Så møtes de til regionale festivaler og ser hverandres oppsetninger. I løpet av våre plukkes én gruppe fra hver region ut til å vise sin forestilling ved den nasjonale festivalen.

–Den Unge Scenen er et viktig kompetansehevingsprosjekt, der unge får erfaring med både å skrive og spille nyskrevet dramatikk, sier Thomas Østgaard, teatersjef ved Østfold Internasjonale Teater, som arrangerer den regionale DUS-festivalen i Østfold.

Ikke konkurranse

I år deltok syv grupper på den regionale DUS-festivalen, som fant sted ved Østfold Internasjonale Teater i Fredrikstad i februar. 24. april ble det klart at det er Indre Østfold kulturskole som får vise sin forestilling «For ung til å dø» på den nasjonale festivalen. Stykket er skrevet av dramatiker Amy Black Ndiaye og gruppas instruktør har vært Hanne Blekken, med assistanse fra Dina Valberg.

Det er kun én gruppe fra hver region som får vist sitt stykke på scenen, men alle deltakergrupper er invitert til å delta på den nasjonale festivalen går av stabelen ved Det Norske Teatret 11.-13. mai. Teatersjefen ved ØIT understreker at DUS ikke er en konkurranse:

– Det er styringsgruppa for DUS som foretar endelig utvelgelse. I tillegg til kvalitet legger de vekt på å vise mangfoldet i prosjektet, både mht. aldersspredning, type tekster osv. Selvsagt er det likevel ekstra stas for de gruppene som får spille sitt stykke på den nasjonale festivalen, sier teatersjefen i Fredrikstad, som ønsker Indre Østfold kulturskole lykke til og alle andre en god festival!

PÅ BILDET:
Bakre rekke: Ylva Moen, Alma Günther, Michelle Aamodt Dahl, Ida Johansen
Midtre rekke: Marie Fladberg, Emilie Gulbrandsen, Tilda Ingrid Helen Folkenborg,
Liggende foran: Ida Nøkleby Jensen

Foto: Harald Fossen

Les mer

Om DUS i Østfold:
>> https://oit.no/produksjon/dus-2023/

Om DUS nasjonalt:
>> https://dus.as/

Pressebilder

Innhold