fbpx

PICTURE Budapest – Østfold 2017

av Agnes Sirland | 11. nov 2016 

Utforskning av kunstneriske intervensjoner i (post-)industrielle miljøer.

PICTURE Budapest – Østfold 2017 er et interdisiplinært forsknings- og utvekslingsprosjekt initiert av Artopolis Association og Østfold kulturutvikling, Scenekunst .

Østfold kulturutvikling, Scenekunst har valgt ut 5 kunstnere fra Norge som spesialiserer seg på kunst i offentlig rom. Disse får et bl.a. et stipend på 45.000 NOK hver, og som en del av prosjektet skal de delta på to seminarer og to workshops. Artopolis Association står for utvelgelse av kunstnere i Ungarn.

Prosjektet utforsker hvordan kunstnere kan bidra til å omdefinere og rehabilitere industrielle byrom i Østfold og Ungarn. Prosjektet skal knytte til seg nøkkelpersoner innen byplanlegging, arkitektur, sosiologi og byutvikling, og vil se på blant annet interdisiplinære synergier mellom kunst og byutvikling.

Finansielt støttes prosjektet av EØS-midler.

Det vil utarbeides en prosjektblogg i tilknytning til prosjektet som kan følges fra denne siden.

Du kan lese mer om prosjektet her.

Milepælsplan

  • 13.–17. februar 2017: Seminar i Budapest
  • 20.–24. februar 2017: Seminar i Moss og Fredrikstad
  • 21.–30. mars 2017: Workshop i Moss og Fredrikstad
  • 13.–22. april 2017: Workshop i Budapest

De involverte kunstinstitusjonene Østfold kulturutvikling, Scenekunst, Moss/Fredrikstad, Norge og Artopolis Association, Budapest, Ungarn, er medlemmer av IN SITU – Europeisk nettverk for kunst i det offentlige rom. Nettverket støttes av EU-kulturprogrammet Kreativt Europa.

Innhold