fbpx

Øker støtten til ØIT i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen øker støtten til ØIT med 1,7 millioner kroner i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. «Dette betyr mer scenekunst til flere», sier teatersjef Thomas Østgaard.

Bildet over: Thomas Østgaard (teatersjef ved ØIT), Siri Martinsen (ordfører i Fredrikstad), statsminister Jonas Gahr Støre, Fredrik Borgund (produksjonskoordinator ved ØIT), James Moore (kurator-produsent ved ØIT) i januar 2023, stående foran veggillustrasjonen «Fremtidens Trosvikstranda?» laget av Sarah Hjardar på oppdrag av Østfold Internasjonale Teater. Foto: Ida Willassen

Viktig anerkjennelse

– Vi er utrolig glade for at arbeidet vårt anerkjennes på nasjonalt nivå – og for at vi har en så god dialog og samarbeid med eierne våre, som har bidratt sterkt til å fremme vår sak, sier teatersjef Thomas Østgaard.

Det er Fredrikstad kommune, Viken fylkeskommune og Sarpsborg kommune som eier hhv. 49,5%,  49,5% og 1% hver av aksjene i Østfold Internasjonale Teater. Finanseringen er delt mellom stat, fylke og kommune – i tillegg til økende egeninntekter.

Ungdom og medborgerskap

Med en egen satsing stedspesifikk scenekunst og kunst i offentlig rom går ØIT inn for å nå et publikum som vanligvis ikke oppsøker teater.  Noen av produksjonene til teatret gir dessuten publikum mulighet til å delta, enten i forarbeidet eller forestillingen.

Ordfører i Fredrikstad, Siri Martinsen (AP) trekker særlig frem ØITs arbeid med deltakerbasert arbeid og fokus på demokrati og medborgerskap – både i et lokalt og et internasjonalt perspektiv – når hun kommenterer budsjettøkningen:

–Den spesielle jobben de har gjort med å løfte fram demokrati og medborgerskap for unge, er helt spesiell, sier hun til Dagsavisen Demokraten.

Et steg på veien mot regionteater

Da ØIT ble etablert som offentlig eid AS i 2020 var det med formål å være et profesjonelt, produserende regionteater i Østfold – som lenge har vært et av kun to fylker i landet uten en slik kulturinstitusjon.

2022 var ØITs første «normale» driftsår etter oppstart og pandemi, med 39 unike produksjoner, gjestespill og arrangementer på 51 unike spillesteder i Østfold, Viken og landet for øvrig.

Vi har allerede mandatet – og økt budsjettsum gjør at vi kommer steg videre til å kunne fylle oppgaven som Østfolds eget regionteater. Dette betyr mer scenekunst til flere østfoldinger, sier Østgaard.

På programmet hos ØIT denne uken:

Innhold

    Relaterte artikler

    Relaterte artikler