fbpx

Illustrerte ideer for fremtidens Fredrikstad

Gjennom tre år har Østfold Internasjonale Teaters profesjonelle illustratører i prosjektet «In Search of Democracy 3.0» snakket med folk om hva de savner i byen sin. Nå er nærmere 200 illustrerte ideer for fremtidens Fredrikstad overlevert til representanter for kommunen og Trosvikstranda utvikling AS.

Kan kunst og teater bidra til å senke terskelen for å ytre sin mening i samfunnssaker?  Østfold Internasjonale Teater har arbeidet med kunstprosjektet In Search of Democracy 3.0 i Fredrikstad siden 2021. In Search of Democracy 3.0 består av to ulike verk det publikum deltar aktivt: En teaterforestilling om demokrati, og en kunstinstallasjon der profesjonelle illustratører tegner folks ideer for fremtidens by.

Basert på intervjuer, har de profesjonelle illustratørene i prosjektet laget nærmere 200 tegninger av folks ideer for fremtidens Fredrikstad. Samtlige tegninger i digital form og utvalgte originale kunstverk er nå overlevert til de ansvarlige for byutviklingen.

Overrekkelsen fant sted
onsdag 31.1.2024 kl. 11:00-11:30

i Byhallen / Fredrikstad kino
Nygaardsgata 16, Fredrikstad

Disse deltok

  • Fredrikstad kommunes politiske ledelse v/ varaordfører Bjørnar Laabak
  • Trosvikstranda utv. v/ Isegran Eiendoms adm.dir. Arild Mortensen og prosjektsjef Martin Friis
  • Miljø- og byutviklingsetaten v/ konstituert virksomhetsleder Gabriella Grossmann
  • Områdesatsing Fredrikstad v/ områdeutvikler Edel Pavlic
  • Glemmen videregående skole v/ Cathrine Monsen og Espen Gresvik Schei
  • Østfold Internasjonale Teater v/ teatersjef Thomas Østgaard og prosjektkoordinator Fredrik Borgund

Installasjonen In Search of Democracy 3.0 har besøkt Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Vik i Hole, Kulturytring i Drammen og Sånafest i Hølen. Installasjonen og illustratørene har i tillegg besøkt eldrehjem, fengsler, videregående skoler i Viken og barneskoler i Gjerdrum. Prosjektet var et pilotprosjekt under IN SITU Act som ble støttet av EU-programmet Kreativt Europa. Det har også mottatt støtte via Viken Fylkeskommune

I 2022 ble illustrasjoner fra Trosvikstranda i Fredrikstad tatt med som offisielle innspill til det pågående byutviklingsprosjektet i området. Fredrikstadkunstner Sara Hjardars 12,5 x 11 meter store illustrasjon på husveggen ved Trosvikstranda 9 er også en del av prosjektet, som skal oppfordre folk til å engasjere seg i den videre utviklingen av bydelen. Alle illustrasjonene fra Fredrikstad er i tillegg blitt til en gratis fargeleggingsbok som kan hentes i Byhallen/Fredrikstad kino!

Les mer om In Search of Democracy 3.0, installasjon i Fredrikstad

Relaterte artikler

Relaterte artikler