fbpx

Illustratører søkes

Østfold Internasjonale Teater søker illustratører som kan tegne folks drømmer for byen sin! Søknadsfrist 20. mai.

Er en illustratør, designer, arkitekt eller bildende kunstner? Er du åpen og nysgjerrig? Liker du å snakke med folk? Og viktigst av alt: Elsker du å tegne?

Da ønsker Østfold Internasjonale Teater å komme i kontakt med deg. Vi vil i 2021 gjennomføre flere versjoner av kunstprosjektet In Search of Democracy 3.0, der profesjonelle illustratører snakker med folk om deres drømmer for fremtidig offentlig rom – og tegner dem.

Hva er In Search of Democracy 3.0?

In Search of Democracy 3.0 tar for seg et gitt byutviklingsområde i hver by, og spør hvordan folk som bruker områdene vil at byene skal utformes. På tegnebordet kan alle ønsker realiseres! Vi samler inn ideer ved å stille publikum et enkelt spørsmål: Hva savner du og hvorfor?  

In Search of Democracy 3.0 produseres sammen med og er basert på et konsept av det nederlandske kompaniet New Heroes. Vår norske variant ble første gang gjennomført som del av byjubileet Moss 2020. Her var det området rundt den nye jernbanestasjonen som var i fokus. 105 illustrasjoner ble samlet inn, utstilt, overlevert de ansvarlige utbyggerne – og dessuten utgitt som fargeleggingsbok. Les mer her.

Oppdraget

Som illustratør vil du få opplæring i en enkel intervjuteknikk.  Denne brukes i samtale med frivillig deltakende publikum. Dere vil operere i grupper utendørs. Hver deltaker får en individuell samtale med en illustratør, som deretter skal visualisere vedkommendes ideer i bilder og ord.  

Samlet blir illustrasjonene et visuelt og mangfoldig sett av ideer for byutviklingen, og et bilde av innbyggernes verdier og prioriteringer. Tegningene stilles umiddelbart ut gjennom en spesialutformet installasjon, senere på ulike steder ut i byens offentlige rom og på Østfold Internasjonale Teaters websider. Andre flater kan bli aktuelle.
Ansvarlige utbyggere og myndigheter i det aktuelle området får samtlige ideer overlevert som et innspill til videre prosess.

Oppdraget honoreres med kr. 4000,- per dag og diett. I tillegg dekkes reise med kollektivtransport (fly og overnatting dekkes ikke).

Tider og steder

Du bør kunne delta minst fem av dagene perioden prosjektet gjennomføres. Fastsatte datoer og steder er:

21.–23. juni, Drammen
01.–03. juli, Fredrikstad
13.–15. august, Moss
20.–21. august, Hole
27.–29. august, Sandvika

I tillegg må du kunne delta på en tretimers digital workshop i juni, der du vil få opplæring i opplegget.

Informasjonsmøte

Vi inviterer til digitale informasjonsmøter for interesserte:
mandag 18. mai kl 14:00 og kl. 19:00.
Klikk her for å melde deg på informasjonsmøte

Søknad

Hvis du er interessert i å delta, send en e-post med kort CV og lenke til eksempler på ditt arbeid til Andrea Skotland: andrea@oit.no senest 20. mai

In search of Democracy 3.0, Moss
Foto fra kunstprosjektet «In Search of Democracy 3.0» i Moss, der publikum kunne få sin visjon for fremtidens byrom illustrert.

Her kan du lese mer om prosjektet:

Fra Moss høsten 2020:

Fra Company New Heroes:

Innhold

    Relaterte artikler

    Relaterte artikler