fbpx

Teatersjefen som vil scanne hjernen din

av Agnes Sirland | 16. sep 2019 |

Hva slags scenekunst og kulturopplevelser liker du? Og hvorfor liker du det? Hvordan reagerer hjernen din når du opplever ulike kunst- og kulturinntrykk? Akkurat det vil teatersjefen i Østfold kulturutvikling Scenekunst finne ut.

Teatersjef Thomas Holtermann Østgaard er denne våren i en prosess der han knytter til seg fagfolk og samarbeidspartnere i et grenseoverskridende prosjekt som handler om EEG-måling av menneskers kunstopplevelser.

Kan man måle kunsten? Og er det ønskelig å vite nøyaktig hva folk vil ha? Vet publikum hva de vil ha, og skal man nødvendigvis gi dem det?

Disse spørsmålene stiller Østgaard ovenfor Fredrikstad blad’s journalist, som var den første avisen som rapporterte om prosjektet. Prosjektet ble lansert på Litteraturhuset i Fredrikstad 14. februar 2019, under den første bransjesamlingen for Fredrikstads kulturliv; Kulturmølje.

Teatersjef i Østfold kulturutvikling Scenekunst, Thomas Holtermann Østgaard. Foto: Arash Ghavidel

Samler Østfoldinger som vil la seg måle

Teatersjefen ønsker å samle 12 østfoldinger som vil la seg måle over en periode der de blir invitert til å oppleve ulike kunst- og kulturuttrykk. Ingen forkunnskap om verken scenekunst eller hjernemåling er nødvendig. Hver person blir utstyrt med EEG-måleutstyr. Utstyret måler forskjellige deler av hjerneaktiviteten mens de blir eksponert for de forskjellige uttrykkene. Forskerne vil da kunne lese hva de ulike personene reagerer på og hvordan de reagerer.  All denne dataen samles, bearbeides og er tenkt å utgjøre grunnlaget for teaterets åpningsforestilling når det er etablert som et selvstendig regionalt teater.

Hvem kan bli med på prosjektet?

De eneste kriteriene for å bli med på prosjektet er at du bor i Østfold og må påregne å sette av tid til en rekke kunstneriske opplevelser og evt. intervjuer. All data vil bli behandlet konfidensielt hvis ikke annet blir avtalt. Tidspunkt for når avlesningene begynner, og omfanget av dette, vil bli avtalt nærmere.

Ta kontakt for å bli med

Alle som er interessert i dette prosjektet kan ta kontakt med teatersjef Thomas Holtermann Østgaard på epost med følgende informasjon: Navn, alder, kjønn, en beskrivelse av deg selv som person og en begrunnelse for hvorfor du vil være med på prosjektet. Legg også ved et bilde av deg selv. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Innhold

    Relaterte artikler

    Relaterte artikler