fbpx

– Vi er feilplassert i kulturbudsjettet

Teatersjef Thomas Østgaard er glad for at Østfold Internasjonale Teater opprettholder statsstøtten, men mener at institusjonen er feilplassert i regjeringens foreslåtte kulturbudsjett for 2023.

Regjeringens Støres forslag til Statsbudsjett for 2023 ble lagt frem 6. oktober. Her er ØIT å finne under post 75, Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier.

Fra driftsstøtte til spillemidler

Ved første øyekast kunne det synes som om bevilgningen til Østfold Internasjonale Teater over Kulturbudsjettet var redusert med nærmere en halv million, fra 9,9 til 9,4 millioner kroner. I en tydelig note fremkommer det imidlertid at «Prosjektstøtte til mangfolds- og inkluderingstiltak som var innarbeidet i driftstilskuddet i 2022, forutsettes videreført med finansiering fra spillemidlene til kulturformål i 2023».

Summen det henvises til er på kr. 800 000,- Spillemidlene er overskudd fra Norsk Tipping, som fordeles til ulike kulturformål etter vedtak av Kongen i statsråd. Dette betyr etter alt å dømme at ØIT vil motta en økning på kr. 300 000,- i 2023, sammenlignet med 2022.

– Burde vært på post 70

–  Vi er selvsagt glade for at støtten til ØIT opprettholdes, men er usikre på hva det betyr for fremtiden at et betydelig beløp tas ut av den faste rammebevilgningen, og istedet tildeles gjennom spillemidlene, sier teatersjef Thomas Østgaard.

I tillegg hadde teatersjefen håpet at ØIT ville være flyttet over på post 70, musikk- og scenekunstinstitusjoner i neste års statsbudsjett. Dette har vært et tydelig ønske fra teaterets side til Kulturministeren og departementet, ikke fordi det innebærer en økt budsjettsum, men fordi det tydeligere vil plassere teateret i selskap med andre institusjonsteatre.

Det kan kanskje virke som en formalitet, men for oss er det et viktig at budsjettet signaliserer anerkjennelsen av ØIT som et regionteater, sier Østgaard.

Les mer

>> Kultur- og likestillingsdepartementets forslag til Kulturbudsjett for 2023

>> Fredrikstad Blad 6. oktober 2023: «Har vært en kamp i 17 år»

>> Økt statsstøtte til ØIT

Innhold

    Relaterte artikler

    Relaterte artikler