fbpx

Stilling ledig

IT-konsulent

Østfold Internasjonale Teater søker it-konsulent i 50% engasjement.

SØK STILLINGEN HER >>

Om stillingen

Siden oppstarten i 2020 har Østfold Internasjonale Teater (ØIT) vært i full drift samtidig som organisasjonen har vært under etablering og oppbygging. Det er nå behov for en helhetlig gjennomgang av virksomhetens programvare og IT-løsninger. ØIT søker etter en IT-konsulent for et prosjekt som handler om å optimalisere og videreutvikle virksomhetens IT-løsninger. Ansatte benytter både Mac og PC. IT-konsulenten rapporterer til administrativ leder, og vil samarbeide tett med kommunikasjonsansvarlig og markedsansvarlig.

Ansvar og arbeidsoppgaver   

 • Være prosjektansvarlig internt for virksomhetens utviklingsprosjekter innen IT,
  bindeledd mellom ØIT og eksterne leverandører i IT-porteføljen.
 • Arbeid med videreutvikling og vedlikehold av nettsidene oit.no, herunder sikring av universell tilrettelegging og implementering av Storymaps. Nettsidene er bygget i WordPress og benytter div. Plug-ins, som Yoast, WP Forms m.fl. Nettsidene driftes og vedlikeholdes av ekstern leverandør.
 • Vurdere (evt. anskaffe og implementere) nyhetsbrevløsning og kundedatabase
 • Vurdere og implementere integrasjonsløsninger mellom virksomhetens ulike it-løsninger
  som Teams, T-plan (prosjektstyringsverktøy og database), nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev, publikumsundersøkelser og billettsystem. Systemene ønskes knyttet til hverandre på en slik måte at de bidrar til å effektivisere arbeid, og å sikre god struktur og flyt av informasjon til ansatte, kunder/publikum, samarbeidspartnere, sponsorer, frivillige, o.a.
 •  Arbeid med produksjonsverktøyet T-plan. Bistå med teknisk arbeid, definere feil og mangler, gi innspill til forbedringstiltak. T-plan er utviklet og driftet av ekstern leverandør.
 • Utføre sikkerhetsvurderinger og identifisere potensielle risikoer, samt foreslå og gjennomføre forbedringstiltak.
 • Arbeid med Sharepoint/One Drive/Teams, herunder lage versjon 1.0 av intranettsider til ØIT. Virksomhetens Microsoft-løsninger driftes og supporteres av ekstern leverandør.
 • Førstelinjesupport til ansatte, inkludert opplæring og veiledning i bruk av virksomhetens IT-løsninger.
 • Definere ØITs behov for IT-kompetanse på lang sikt, og foreslå alternative løsninger for organisering av dette.
 • Andre tilknyttede oppgaver ved behov.

Ved ansettelse vil det gjøres en prioritering av rekkefølge og omfang av nevnte arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Microsoft 365, Exchange, Sharepoint,
  Adobe CS, WordPress, Google Analytics, sosiale medier m.m.
 • Intranett og intern IT-arktitektur
 • Arbeid med databaser og nettsider
 • Kjennskap til enkel programmering fra open source løsninger
 • Arbeid med IT-sikkerhet og risikominimering er en fordel
 • Relevant sertifisering og erfaring.
 • Flytende norskkunnskaper
 • Erfaring med både PC og Mac

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, strukturert og systematisk
 • Evne til å kommunisere godt både internt (med kollegaer fra andre fagfelt) og eksternt (med leverandører og programutviklere)
 • Brukerorientert og pedagogisk, liker å jobbe med mennesker
 • Interesse for kulturfeltet/kunnskap om kulturproduksjon er en fordel
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • God pensjonsordning
 • Gode og dedikerte kollegaer

Stillingens omfang

50% stilling. I første omgang for 12 måneder, med mulighet for forlengelse.

Arbeidstid

Arbeidet vil finne sted etter nærmere avtale, men innenfor ordinær kontortid (mandag til fredag 8:00-17:00). 

Arbeidssted

Teatrets produksjonslokaler og kontorer er på Kråkerøy i Fredrikstad.

Søknadsfrist

13. mai 2024

SØK STILLINGEN HER >>

Om arbeidsgiveren

Østfold Internasjonale Teater (ØIT) er et offentlig eid institusjonsteater for Østfold med formål å være Østfolds regionteater.

ØIT produserer egne forestillinger, co-produserer med både det frie feltet og andre institusjoner og presenterer gjestespill. Produksjonene spenner fra stedspesifikke produksjoner og kunst i det offentlige rom, til turnéproduksjoner på mindre scener og i og i Den kulturelle skolesekken. ØIT er partner i det internasjonale nettverket IN SITU, og engasjerer både nasjonale og internasjonale kunstnere.

Teatret har 10 fast ansatte fordelt på avdelingene produksjon, administrasjon, teknisk, marked og kommunikasjon, i tillegg til teatersjef. Teatret har mange prosjektansatte kunstnere i kortere engasjementer, og mange eksterne samarbeidspartnere.

I henhold til offentlighetsloven §25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste, dersom søkeren selv ber om det. ØIT er forpliktet til å vurdere meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av søkernes anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Dersom ØIT mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

Østfold Internasjonale Teater AS ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. 

Kontaktpersoner

Spørsmål om stillingen kan rettes til
administrativ leder Vilde Broen: tlf. 952 56 673, e-post vilde@oit.no
eller markedsansvarlig Hilde Marthinsen, tlf. 91 69 00 73, e-post hilde@oit.no


SØK STILLINGEN HER >>


Relaterte artikler

Relaterte artikler