fbpx

Gudmund Groven til minne

Skuespiller og instruktør Gudmund Groven, som var sentral i å legge grunnlaget for det som i dag er Østfold Internasjonale Teater, gikk bort 12. mai. Ida Frederiksen minnes her sin tidligere kollega.

Det var med sorg og vemod vi mottok budskapet om at Gudmund Groven hadde gått bort, 75 år gammel. De siste årene var preget av sykdom og lange innleggelser på Kalnes, men også av en ukuelig vilje til å leve. Til slutt klarte ikke kroppen mer, han måtte gi tapt for kreften. Ifølge hans kjære Kristin, flere år på overtid.

Gudmund ble uteksaminert som skuespiller fra Statens Teaterhøgskole i 1975. Ved etableringen av Telemark Teater i Skien, nå Teater Ibsen, fikk han sitt første engasjement og var med på oppbyggingsfasen fram til 1980.

Jeg ble kjent med Gudmund i 1991 da Østfold Teaterverksted skulle etableres. Jeg intervjuet ham i forkant av ansettelsen, ettersom jeg var den første som ble ansatt og skulle plukke ut mine to medarbeidere. Jeg husker at tårene trillet da han snakket om familien sin og jeg tenkte; en mann som har så nær kontakt med følelsene sine og er så lite redd for å vise dem, vil jeg gjerne jobbe sammen med!

Han var ansatt i Østfold Teaterverksted, siden Østfold Teater, i 22 år – inntil han gikk av med pensjon, 67 år gammel, i 2013.

Jeg har aldri møtt et menneske som var så lidenskapelig som Gudmund! Han viste et levende engasjement i alt han var opptatt av; det være seg skuespillerfaget, tekst, musikk, å ta til seg ny kunnskap og å ta vare på og videreutvikle all teatervirksomhet i Østfold.

Da Østfold Teaterverksted ble startet opp som et prøveprosjekt i 1991 og siden etablert som en fast virksomhet, sa Gudmund: «målet vårt må jo være å gjøre oss selv overflødige!» Med det mente han at vi i teaterverkstedet skulle bruke all vår tid på å dele vår kunnskap om alle teaterets fagområder til de som var interessert i å lære, slik at nye, unge teaterspirer kunne vokse frem og overta.

Gudmund jobbet utrettelig for teater med barn og unge. Han var mangeårig regissør for ungdomsteateret knyttet til Christian August videregående skole og han var fast instruktør for Skiptvet-revyen. Gudmund samarbeidet med små og store teatergrupper i hele fylket, som skuespiller, regissør, tekstforfatter, musiker og lystekniker. Han regisserte flere forestillinger for Nes Lenseteater, basert på fløterhistorier som Kristin hadde samlet stoffet til. Ved Glommas bredder bygget han også egenhendig opp en scene og et amfi for publikum.

Gudmund brydde seg om folk. Han så de som trengte litt ekstra støtte, og han ga av sin tid. Han lyttet til ungdom som strevde med å finne sin plass i livet, og han gikk ikke av veien for å lete etter tenåringer sent på kveld og sørge for at de kom trygt hjem. Han var ungdommens lojale venn, en man kunne stole på i tykt og tynt.

Med bakgrunn i sin egen erfaring med det å være utsatt for mobbing skrev Gudmund på bestilling fra Bohusläns Teater teksten til forestillingen «Ni är så många» på nitti-tallet. Forestillingen var en del av et anti-mobbeprogram på skolene og Gudmund spilte den selv i klasserommene. Det var en sterk beretning fra hans eget liv og barndom.

Gudmund hadde også et lidenskapelig forhold til lys, til teaterteknikk og lysutstyr. Han var en utrettelig lysrigger, tok de tyngste løftene og klatret opp på de høyeste stigene lenge før HMS ble en fast rettesnor. Fra første stund i 1991 gikk han inn for å lære teatergruppene i Østfold at skuespillere må kunne sees! Uten teknikk kan man hverken ses eller høres på en stor scene. Han var både stolt og glad da de første lysteknikerne investerte i lysutstyr og klarte å etablere utleievirksomheter i fylket som ga dem et levebrød.

Gudmund var også en fin og kraftfull skuespiller som spilte i egne og andres oppsetninger. Han ble en viktig og samlende part i ethvert ensemble. Særlig de unge flokket seg rundt ham, og han delte villig av sin kunnskap. Ved innøving av friluftsforestillinger kunne han bruke ventetid og pauser til å spikke seljefløyter, til barnas fryd.

Vi er mange som har mye å takke Gudmund Groven for, et stort teatermenneske og en god venn har gått bort.

Hvil i fred, Gudmund.

Ida M. Frederiksen
tidligere teatersjef for Østfold Teater

Relaterte artikler

Relaterte artikler