fbpx

Spilletider og Billetter

Building Conversation

19.06.21 kl. 13:00 – 17:00Building ConversationSånafestOppmøte Glenneparken i SonBilletter

Building Conversation

20.06.21 kl. 13:00 – 17:00Building ConversationSånafestOppmøte Glenneparken i SonBilletter

Building Conversation

I Building Conversation blir samtalen en kunstopplevelse der publikum selv deltar aktivt.

I et samfunn hvor stadig mer kommunikasjon foregår gjennom digitale kanaler, inviterer Building Conversation til faktisk samtale og refleksjon rundt måten vi snakker sammen på.

Verket består av flere samtalekonsepter utviklet i samarbeid mellom flere kunstnere, forskere, studenter og sosialantropologer.

Dialog og konflikthåndtering står i sentrum når publikum får prøve ut samtaleteknikker inspirert av ulike kulturer og filosofiske retninger. Hvordan håndterer vi uenighet og konflikt? Er det mulig å sette seg inn i og snakke på vegne av andre perspektiver enn sitt eget?

Hvordan vi snakker sammen, påvirker fremtiden vi skaper sammen.

Building Conversation

Inspirert av urfolk og filosofer

Deltagerne kan velge mellom tre forskjellige samtaler: Samtale uten ord, Tingenes parlament og Agonistisk samtale.

Forskning viser at 60 til 80 prosent av kommunikasjon er ikke-verbal. Samtale uten ord tar konsekvensen av dette og fokuserer på nettopp denne delen av samhandling.

I Tingenes parlament får vi utforske hva det betyr å snakke på vegne av ting eller på vegne av naturen. Samtaleformen er inspirert av den franske filosofen Bruno Latour og av ritualer hos aboriginerne, som forholder seg til planter, skyer og fjell som sine forfedre.

Agonistisk samtale tar utgangspunkt i meningsmotstandere. Her står to grupper på hver sin side av en selvvalgt, polarisert konfliktsak for så å reflektere over saken i felleskap. Samtalen er inspirert av Chantal Mouffe, professor i politisk teori, og av maorifolkets måter å håndtere konflikt på.

Slik foregår det

Publikum møtes på felles oppmøtested og velger så hvilken samtale de vil delta i. Når deltakerne har fordelt seg i grupper, får hver av disse tildelt sitt eget lokale. Her vil en guide forklare deltakerne rammene og «spillereglene» for samtalen. Det videre innholdet blir skapt av deltagerne!

Etter endt samtale vil alle deltakerne returnere til oppmøtestedet, hvor de blir servert et enkelt måltid.

Building Conversation på NonStop 2018

Vi presenterte Building Conversation under NonStop International Theatre Festival i september 2018. Se noen glimt over!

Medvirkende:

Building Conversation er et kollektivt utviklet prosjekt.

Kurator-produsent for ØIT er James Moore, prosjektansvarlig for implementering i DKS er Andrea Skotland. Representant for Building Conversation har vært kunstnerisk leder for gjennomføringen i Norge, og våre norsktalende samtaleguider er Tiril Pharo, James Moore, Heikki Riipinen og Tone Petronelle Sørlie.

Les mer om prosjektet på buildingconversation.nl/

Building Conversation var opprinnelig en co-produksjon av IN SITU European Platform for Artistic Creation (META-programmet) med co-finansiering fra EUs kulturprogrammet Kreativt Europa.

Pressebilder:

Last ned pressebilder her

Les mer:

For arrangører:

Ønsker du å booke denne produksjonen?
Ta kontakt på post@oit.no så utarbeider vi detaljene.

Innhold