fbpx

Koronavirus og ØITs forholdsregler

Østfold Internasjonale Teaters publikumsarrangementer gjennomføres i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.

Per august 2020 er det anbefalt minimum 1 meters avstand mellom publikummere, som betyr at vi på flere arrangementer har svært begrenset publikumskapasitet.

Østfold Internasjonale Teater har en egen beredskapsgruppe som følger utviklingen og gjennomfører tiltak etter råd fra Helsedirektoratet,  Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen i Fredrikstad. Vi er også i dialog med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter /Norsk Teater- og Orkesterforening og andre teatre om situasjonen.

Henstilling til publikum

Med utgangspunkt i føre var-prinsippet ber vi om at publikum og andre besøkende holder seg hjemme dersom de:

  • den siste tiden har opphold seg i områder med vedvarende smitte
  • har vært i kontakt med personer som har testet positivt eller er i karantene
  • opplever symptomer som feber, hoste eller pustevansker
  • selv har svekket immunforsvar eller på andre måter tilhører en risikoutsatt gruppe

Vi minner om at forebyggende tiltak er nødvendige, spesielt med tanke på risikoutsatte grupper. Vi ønsker å understreke betydningen av god hånd- og hostehygiene, samt å overholde helsemyndighetenes øvrige råd og pålegg. Har du spørsmål til oss angående gjennomføringen av våre arrangementer, ta kontakt.

Velkommen til en trygg og god teateropplevelse!

Innhold