fbpx

Velkommen til en trygg teateropplevelse!

Østfold Internasjonale Teaters publikumsarrangementer gjennomføres i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.

Koronasituasjonen er fortsatt krevende for oss alle, men heldigvis ser vi at tiltakene til en samlet kulturbransje har fungert. Det er fortsatt ikke registrert tilfeller av smitte til publikum ved noen norske kulturinstitusjoner og per november 2020 er det ikke innført nye restriksjoner for kulturarrangementer utenfor Oslo og Bergen.

Vi er glade for å fortsatt kunne ønske deg velkommen til teateret, og ber om din hjelp til å opprettholde trygge rammer for besøket:

Våre smittevernstiltak:

En trygg gjennomføring av arrangementer innebærer bl.a at vi har mindre publikumskapsitet enn vanlig. I teatersalen har vi under 50 seter med forskriftsmessig avstand. På arrangementer utenfor huset følges gjeldende regler for avstand, plassering og maks. antall gjester.

Vi har regulert innslipp med obligatorisk bruk av antibac /håndvask for alle gjester.

Publikumsvakter og billettører som ikke har mulighet til å overholde mer enn 1 meter avstand, vil bruke munnbind.

Som ansvarlig arrangør registrerer vi alle besøkende med kontaktinformasjon og bosted. Kjøper du billetter til andre enn deg selv, send en e-post til post@oit.no med navn og kontaktinfo til alle som kommer til forestillingen. Registrerte opplysninger slettes etter 10 dager.

Østfold Internasjonale Teater har en egen beredskapsgruppe som følger utviklingen og gjennomfører tiltak etter råd fra Helsedirektoratet,  Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen i Fredrikstad. Vi er også i løpende kontakt med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter /Norsk Teater- og Orkesterforening og andre teatre om situasjonen.

Henstilling til publikum

  • Dersom du kjøper billetter til andre enn deg selv, send en e-post til post@oit.no og informer om hvem som kommer på arrangementet.
  • Benytt din tildelte plass. Beveg deg minst mulig bort fra denne. Hold minimum en meters avstand til andre dersom du må bevege deg rundt i lokalet. Vi oppfordrer til bruk av munnbind ved inn- og utslipp.
  • Vi ber om at du unngår bruk av kollektivtransport hvis mulig.

Med utgangspunkt i føre var-prinsippet ber vi om at du holder deg hjemme dersom du:

  • opplever symptomer som feber, hoste eller pustevansker eller på annen måte føler deg syk
  • den siste tiden har opphold seg i områder med vedvarende smitte
  • har vært i kontakt med personer som har testet positivt eller er i karantene
  • selv har svekket immunforsvar eller på andre måter tilhører en risikoutsatt gruppe

Ta kontakt med oss dersom du har behov for å bytte dine billetter, så hjelper vi deg så langt det er mulig!

Vi minner om at forebyggende tiltak er nødvendige, spesielt med tanke på risikoutsatte grupper. Vi ønsker å understreke betydningen av god hånd- og hostehygiene, samt å overholde helsemyndighetenes øvrige råd og pålegg.

Har du spørsmål til oss angående gjennomføringen av våre arrangementer, ta kontakt.

Takk for at du bidrar og velkommen til en trygg og god teateropplevelse!

Innhold