fbpx

Takk for at du bidrar til en trygg teateropplevelse!

Takk for at du som er publikum hjelper oss med å avvikle trygge arrangementer!

Fra og med februar 2022 er de strengeste smittevernsrestriksjonene for kulturinstitusjoner opphevet og vi kan ha fulle saler igjen.

Som arrangør legger vi fortsatt til rette for at man skal kunne holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Med tilviste sitteplasser oppheves avstandskravet.

Henstilling til publikum

Vi ber om din hjelp til å opprettholde trygge rammer for teaterbesøket!

På arrangementsdagen har vi regulert innslipp med muligheter for bruk av antibac /håndvask for alle gjester på innendørsarrangement, og vi ber om at dette benyttes. Vi minner om betydningen av god hånd- og hostehygiene, samt å overholde helsemyndighetenes øvrige råd.

Dersom du opplever symptomer som feber, hoste eller pustevansker eller har vært i nærkontakt med smittet person, ber vi om at du utsetter besøket.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller behov for å bytte dine billetter, så hjelper vi deg så langt det er mulig!

Takk for at du bidrar og velkommen til en trygg og god teateropplevelse!

Innhold