fbpx

Nytt kulturkonsept: §112 Fredrikstad

Sammen med en rekke samarbeidspartnere lanserer Fredrikstad kommune og Østfold Internasjonale Teater i dag §112 Fredrikstad: En kunst- og kulturfestival med en ekstra dimensjon.

Foto: Teatersjef Thomas Østgaard og prosjektleder Ingar Guttormsen i Fredrikstad kommune med logoen til den nye festivalen §112 Fredrikstad. Foto: Harald Fossen

Pressemelding fra Fredrikstad kommune

Fra mai til oktober får du oppleve en liten verdensfestival i Fredrikstad med kulturopplevelser fra lokale, nasjonale og internasjonale aktører. Gjennom fire måneder skal §112 Fredrikstad utforske om vi er gode forfedre. Navnet er hentet fra er grunnlovens §112, den såkalte miljøparagrafen.

Gjennom kulturopplevelser, samtaler, folkemøter og debatt vil §112 Fredrikstad presentere klimaspørsmålene for publikum på en ny måte. Det er Fredrikstad kommune og Østfold Internasjonale Teater som er initiativtakere og står bak satsningen, der både lokale, nasjonale og internasjonale aktører bidrar.

>> Offisiell åpning av §112 Fredrikstad finner sted 23. mai

Tør å satse på noe nytt

– Dette har vi aldri gjort før, så det er nytt for både oss og for publikum. Det er både spennende, inspirerende og litt “gutsy” å sette i stand en kulturfestival der vi sier at vi vil redde verden, men det er faktisk det vi vil, sier kultursjef i Fredrikstad, Tora Klevås.

– Vi har en ambisiøs kulturplan som har som mål å sette i gang nye initiativ som både kan vise fram lokale krefter og hente inn aktører og inspirasjon fra andre, sier Klevås. §112 skal rette fokus mot hva Fredrikstad ønsker å være som en betydningsfull kulturby og hva man ønsker med utviklingen av det profesjonelle kulturfeltet i Fredrikstad, der en sterkere satsing på profesjonalitet og kompetansemiljøer er del av kommunens planverk.

– Den lille verdensbyen Fredrikstad ønsker nettopp å være det; en verdensby som tør å satse på noe nytt og legge til rette for nyskaping, sier kultursjefen.

Setter Fredrikstad på kartet

Det er Østfold Internasjonale Teater som har det kunstneriske ansvaret, og teatersjef Thomas Østgaard sier at programmet virkelig byr på mangfold.

– Akkurat som Fredrikstad har et stort mangfold av natur, by, industri og jordbruk, skal §112 ha et mangfoldig tilbud som kan inspirere og pirre alle som bor her. Det blir teater, dans, byvandringer, gatekunst og debatter – for å nevne noe, sier Østgaard.

>>Les mer om ØITs program under §112 Fredrikstad her

– Med §112 Fredrikstad ønsker Østfold Internasjonale Teater i partnerskap med Fredrikstad kommune å ta et større ansvar for involvering av de profesjonelle kunst- og kulturaktørene i kommunen. Verdensfestivalen skal ha et internasjonalt nedslagsfelt og bidra til å sette Fredrikstad på kartet som en spennende kunst- og kulturby, sier prosjektleder for §112 i kulturetaten, Ingar Guttormsen.

Inspirere uten å belære

Temaet og verdiene for §112 er klima, miljø og hva vi etterlater oss til senere generasjoner. Det blir også rom for debatt og samtaler.

– Dette er først og fremst en festival som gir kunst- og kulturopplevelser, og som har til hensikt å legge til rette for et tettere samarbeid mellom de profesjonelle aktørene i byen, sier Ingar Guttormsen:
– Samtidig vil vi pirke i noen refleksjoner og tanker om stedet vi bor på og hvordan vi behandler det. Er vi gode forfedre? Hvordan vil våre barnebarn se på oss og vår rolle i å ta vare på naturen og mangfoldet rundt oss?

Hvorfor §112 Fredrikstad?

Navnet er inspirert av Grunnlovens klimaparagraf §112, der det blant annet står at

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Vår sirkel, i den lille verdensbyen Fredrikstad, rommer hav, nasjonalpark, landbruk, urørt natur, landsbygd, byrom og industri. Hvordan tar vi vare på alt dette? Hvordan fungerer det? Hvordan kan vi, som bor her, få bedre kjennskap til og ta vare på naturen vår?

§112 Fredrikstad vil gjennom kunsten og kulturen involvere aktører på tvers av generasjoner og samfunnssektorer.

Program §112 Fredrikstad

Østfold Internasjonale Teaters program under festivalen vil innholde blant annet Sandstorm – en danseforestilling på Storesand, Korn – et kjærlighetsdrama på Gudebergjordet, Watchtower interaktive lydinstallasjoner langs turstien på Øra, og ikke minst Det Siste Værste – en urpremiere fra Motopsycho og De Utvalgte!

>>Les mer om ØITs program under §112 Fredrikstad her

Hele programmet for festivalen vil etterhvert bli å finne på
paragraf112.no

Pressebilder

Innhold

    Relaterte artikler

    Relaterte artikler