fbpx

Arve Rød

Engasjement Moss!

- "In Search of Democracy 3.0" senket terskelen for demokratisk deltakelse til et nivå hvor selv den mest beskjedne kunne føle seg trygg og ivaretatt, skriver kunstkritiker Arve Rød.

Kunst, deltagelse og demokrati

Det sammenbindende element for det kunstneriske programmet er demokrati og deltakelse, skriver Arve Rød om IN SITU Focus 2018.

Kunst i offentlig rom – hva er det?

Hva kan defineres som «kunst i offentlig rom», hvilken tradisjon befinner denne kunsten befinner seg i – og hva er dens mål og hensikt? Kunstkritiker Arve Rød forklarer.Hva er kunst i offentlig rom?