fbpx

kunst i offentlig rom

Engasjement Moss!

- "In Search of Democracy 3.0" senket terskelen for demokratisk deltakelse til et nivå hvor selv den mest beskjedne kunne føle seg trygg og ivaretatt, skriver kunstkritiker Arve Rød.

Kunst, deltagelse og demokrati

Det sammenbindende element for det kunstneriske programmet er demokrati og deltakelse, skriver Arve Rød om IN SITU Focus 2018.

Kunstneres rolle i utvikling av Sjøsiden og Nyquistbyen

Debattinnlegg i Moss avis av kurator og produsent James Moore