fbpx

2024

Samtaler om byforståelse

Hvordan kan vi forstå, lese og snakke om byen vår? Østfold Internasjonale Teater og Alexandros Mistriotis inviterer i 2024 til "Samtaler om byforståelse".Rebellhuset Fredrikstad12.3.2024

Direct Action Theatre

Hvordan henger protest og performance sammen? Direct Action Theatre (D.A.T.) jobber i krysningspunket mellom kunst og aktivisme.Aksjoner i offentlig rom