fbpx

Spilletider og Billetter

Møt morgendagens scenekunstnere!

24.02.24 kl. 13:00 – 19:00Møt morgendagens scenekunstnere!FredrikstØstfold Internasjonale TeaterÅpent for alle

Møt morgendagens scenekunstnere!

Velkommen til en serie kreative forelesninger med morgendagens scenekunstnere: masterstudentene i performance ved Akademi for scenekunst!

Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold et kreativt kraftsentrum i Fredrikstad. Men hva jobber de med? I februar inviteres du til å få vite mer, gjennom to faglige seminarer på Østfold Internasjonale Teater, arrangert av masterstudentene ved skolen! Klikk her for å lese om det andre seminaret, viet lyd i et scenografisk perspektiv.

Affektive gjestfrihetshandlinger
– en serie performanceforelesninger

Lørdag 24. februar
Østfold Internasjonale Teater

Dokka 3a, Fredrikstad/Kråkerøy
Åpent for alle

– Vi ønsker å skape situasjoner som inviterer til interaksjon mellom arrangører, utøvere og deltakere, sier arrangørene selv om denne dagen, der masterstudentene i performance vil dele ulike aspekter av sine egne prosjekter og erfaringer. Med dette ønsker de å utdype forholdet mellom publikum og sine egne forskningsmetoder.

Arrangementet ønsker å fremme kreative metoder som utfordrer rigide strukturer, både i akademia og kunstfeltet generelt. Det vil by på performance, presentasjoner, åpen refleksjon og enkle forfriskninger.

Alle er velkomne, ingen påmelding.
Arrangementet er rettet mot et voksent publikum, og enkelte av innslagene inneholder nakenscener.

Dagsprogram (NB! endringer per 22.2. kl 17)

13:00 Dørene åpner
13:30 Velkommen16:30 Mohammed Lehry
14:00 Muza de la Luz17:30 Karoline A. Severinsen
15:00 Waldane Walker18:30 Fellessamling
16:00 Pause19:00 Slutt

Masterstudenter i performance 2022-2024:

Karoline Amalie Severinsen er performancekunstner som arbeider med stedsspesifikk, interaktiv performancekunst. Hennes arbeid tematiserer ofte etiske spørsmål i vår hverdag, og arbeider for tiden med temaene omsorg og hierarki. Karoline har jobbet som utøver og regissør siden 2015, både med egenproduserte forestillinger og større produksjoner. Hun har medvirket i en Reumert-prisvinnende forestilling i Danmark (2019) og i det tyske Theatertreffen (2022).

Waldane Walker er en kreolsk performancekunstner som kontekstualiserer sine interaksjoner gjennom mottoet «Få din verden til å smile». Disse verkene belyser og provoserer sosiopolitiske spørsmål som kjønn, identitet og rasisme ved å dekonstruere imperialistiske, undertrykkende strukturer. Som tverrfaglig kunstner arbeider Walker innen både dans, performance, interaktive installasjoner, samt stedsspesifikt, omsluttende og fysisk teater. For tiden utforsker han kunstneriske uttrykk på skjerm, på scenen og i offentlig rom.

Muza de la Luz arbeider tverrfaglig og forankret i dans. Gjennom sjangrene burlesk, drag og video, bruker hen temaer som ritual, mytologi, transformasjon, begjær og erotikk for å øke bevisstheten rundt spørsmål om kjønnsidentitet, seksualitet, sexarbeideres rettigheter og miljøvern. Luz er en trans, nonbinær, kjønnsfluid, skeiv, multietnisk, latinamerikansk scenekunstner som syntetiserer disse identitetsaspektene i en somatisk praksis.

Mohammed Ellyas Lehry er en postkolonial borger av India og en dekolonial soloteatermaker. Arbeidet hans er en prosess der han undersøker og stiller spørsmål ved seg selv. Han ser kroppen som et arkiv av historier, fortellinger, kunnskap og erfart vold – og bringer disse aspektene til overflaten for ivrige og urolige lyttere. Han flørter med og utfordrer etablerte forestillinger om det synlige og det nærværende ved å rette oppmerksomheten mot det usynlige og fraværende. Lehrys mål er å alminneliggjøre denne kunstneriske kunnskapen om teater og performance og hjelpe folk til å fortelle sine egne historier.

Alejandro Chellet er en meksikansk kunstner, kurator og utøver med base i Europa og Nord-Amerika. Chellets arbeider berører ofte skakkjørte grunnprinsipper for sameksistens, tap av kontakt med naturen og den politiske og miljømessige spørsmål i urbane og rurale samfunn. Hen har laget forestillinger om den absurde skjevfordelingen av mat i vårt kapitalistiske samfunn, og deltakende kunstprosjekter der folk lærer å dyrke økologiske grønnsaker, bygge leireovner og tilberede festmåltider, lage mat og bake utendørs. Med sin mastergrad i performance ved Akademi for scenekunst forsker Alejandro på «Radical Hospitality»/ «radikal gjestfrihet».

NTA Alumni forum

Søndag 25. februar
Østfold Internasjonale Teater
Dokka 3a, Fredrikstad/Kråkerøy
Lukket arrangement for nåværende og tidligere Akademistudenter

Denne søndagen er viet til et møte mellom tidligere og nåværende NTA-studenter. Her vil vi fokusere på hvordan vi kan skape nettverk, fremme kreative samarbeid, samt å dele ressurser og kunnskap i en post-pandemisk tid. Dette er et første forsøk på å samle tidligere studenter for å diskutere fagfeltets fremtid – særlig i lys av den nye lovgivningen rundt finansiering for internasjonale studenter, og utfordringene dette innebærer for kunstutdanningene.

Arrangører: MA i Performance, Akademi for scenekunst, Høgskolen i Østfold,
i samarbeid med Østfold Internasjonale Teater.

Om Akademi for scenekunst

Akademi for scenekunst (Norwegian Theatre Academy) er en del av Høgskolen i Østfold. Skolen tilbyr fulltids bachelorstudier i skuespill og i scenografi, samt masterstudier i performance og i scenografi. Studentene rekrutteres fra hele verden og all undervisning foregår på engelsk. Med kunststipendiater og forskningsprosjekter jobber Akademi for scenekunst også målbevisst med kunstnerisk utviklingsarbeid.
>> Norwegian Theatre Academy

Innhold

    Relaterte artikler

    Relaterte artikler