Søknadscafé for scenekunstnere

Scenekunstner? Lei av å sitte alene og jobbe med prosjektsøknader? Kom til oss og få tips fra ekspertene!

Østfold Internasjonale Teater og Dansekunst i Østfold i samarbeid med Norsk Skuespillersenter inviterer scenekunstnere i regionen til søknadscafé i Fredrikstad.
Her vil representanter fra de mest relevante tilskudds- og stipendordningene innen scenekunst informere om målgruppe, prioriteringer og søknadsfrister for de ulike tilskuddsordningene, samt dele tips til hva som er viktig å ha med i søknaden. Her kan du spørre om alt du lurer på!

Påmelding:

Fredag 21.august kl. 10:00 – 13:00
Østfold Internasjonale Teater, Dokka 3 a
Påmelding via Facebook eller på e-post:
ida@oit.no

Program:

Del 1: 10:00 – 11:50
Livestream i samarbeid med Norsk Skuespillersenter
• Kulturrådet (Arbeidsstipend) – Mette Rønning
• Kulturrådet (Scenekunst) – Hedda Grindland Abildsnes
• Fond for utøvende kunstnere (FFUK) – Larz Tvethaug
• Danse- og Teatersentrum (DTS) – Christina Friis
• Norsk Scenekunstbruk (DKS, SPENN, Forestillingsbasen) – Ådne Sekkelsten
• Den Kulturelle Skolesekken (DKS Osloskolen) – Anders Gaarder Karterudseter
• Oslo Kommune / Kulturetaten – Ingrid Danbolt

Pause

Del 2: 12:15 – 13:00
• Viken Fylkeskommune – Tormod Gangfløt og Solveig Rinaldo Dannevig
• Fredrikstad kommune – Martine A. G. Hasvold
Arrangementet gjennomføres i tråd med gjeldende reguleringer for smittevern. Vi har derfor et begrenset antall gratis plasser. Førstemann til mølla!

Les mer på:
Østfold Internasjonale Teater: www.oit.no
Dansekunst i Østfold: www.dansiostfold.no